Renovasjonsbilen må frem, busker og trær må beskjæres – ROAF: Romerike avfallsforedling IKS

Renovasjonsbilen må frem, busker og trær må beskjæres

Kommer ikke renovasjonsbilen frem, får vi ikke tømt avfallet ditt.

Nå er høsten her og mange busker og trær har fått vokse seg frodige og flotte i løpet av våren og sommeren. Men når bilene våre skrapes opp av grener og buskas på rundene sine, er det på tide å beskjære dem.

Busker og trær må beskjæres

Er det busker og trær som strekker seg ut i veibanen må innbyggerne som eier disse ta ansvar for beskjæring. Dette er av hensyn til vår sikkerhet, men ikke minst av hensyn til myke trafikanter i området. Vi må ha god sikt og mulighet til å se hele veibildet.

Kommer vi ikke frem får vi heller ikke tømt avfallet ditt. Vi kommer som vanlig tilbake uken etter, avfallet blir tømt om det da er fri adkomst for renovasjonsbilen.

Dette gjelder også for feilparkerte biler og annet hinder i veibanen.

Grener kan ikke henge lavere enn 4,2 meter over veibanen.

Takk for hjelpen!

Beskjæring

Her er det tydeligvis for trangt for renovasjonsbilen