Til hovedinnhold

ROAF får Norges første bakkemonterte solcellepark

Oppdatert: 04.01.2022
Hei, denne artikkelen er over 2 år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon

– Den nye parken blir unik i sitt slag, og vil garantert vekke stor interesse, både nasjonalt og internasjonalt.

Administrerende direktør i ROAF, Synnøve Bjørke, er svært begeistret for det nye solcelleanlegget som i disse dager monteres på det gamle Ullereng-jordet på Berger i Lillestrøm:

– Jeg tror dette vil bety mye for utviklingen av nye systemer for produksjon av solenergi i Norge, og det viser at ROAF tar store steg mot det endelige målet om å bli et fullt ut bærekraftig og innovativt selskap med minst mulig klimaavtrykk, sier Bjørke.

Den nye solcelleparken på Berger dekker et område på omtrent syv mål, og panelene henter solenergi både på oversiden og undersiden. De følger solens bevegelser og  utnytter refleksjonene fra snøen. Det er første gang man tester ut denne type teknologi i Norge.

SPENT DIREKTØR: - Jeg tror anlegget kommer til å vekke oppsikt både nasjonalt og internasjonalt, sier Synnøve Bjørke i ROAF.

SOLENERGIKLYNGEN

Det var Solenergiklyngen som tok initiativet til prosjektet i 2017, og i løpet av våren kan vi se resultatet av et langsiktig forsknings- og utviklingsprosjekt mellom flere aktører, deriblant ROAF, prosjektkoordinator Akershus Energi, Kunnskapsbyen Lillestrøm, Multiconsult og Scatec. Det er sistnevnte som har levert anlegget. Daglig leder i Solenergiklyngen, Trine Kopstad Berentsen, er også svært fornøyd med at det etablereres et slikt anlegg i Norge:

– Vi har ikke sett denne type solcelleteknologi i Norge tidligere, dette er virkelig «state of the art», og det er veldig stort at vi har fått med Scatec til å bygge et slikt anlegg i Norge. Dette blir Norges første bakkemonterte, storskala solpark, og det faktum at anlegget er flyttbart gjør at det i fremtiden kan flyttes til et ferdig deponi, slik at det ikke beslaglegger potensiell matjord, sier Kopstad Berentsen.

FREDERIC GROSSE I SCATEC: - Vi håper på å kunne bidra til å vise at solenergi fungerer godt - også i Norge.

ENOVA

Solcelleparken på Berger har fått god økonomisk støtte gjennom Enova, og det er også første gang de bidrar med midler til et slikt prosjekt:

– Enova støtter innovative teknologiprosjekter som bidrar til å styrke energisystemet og som gir klimagassreduksjon. ROAF har i tillegg lagt stor vekt på at erfaringene fra byggingen og driften skal deles med forskingsmiljøer, Solenergiklyngen og andre markedsaktører, sier seniorrådgiver i Enova, Frode Olav Gjerstad.

 

SCATEC

Det er fornybarselskapet Scatec som leverer og installerer anlegget, og det er første gang de tester ut paneler som kan fange opp sol fra begge her i Norge. Teknologien er en del av Scatecs konsept «Release», som leveres i containere, og installeres mye raskere enn tradisjonelle solparker. Når det ikke lenger er behov for solparken, eller at det oppstår endringer i bruken av disponibelt land, kan anlegget  pakkes tilbake i containeren og flyttes til et nytt sted. Et eksempel på hvordan denne teknologien brukes utenfor Norge er i humanitære operasjoner. Scatec har blant annet levert en slik løsning til to FN-organisasjoner i Sør-Sudan og arbeider med flere slike prosjekter for gruver og andre virksomheter. Senior Vice President for Venture Projects i Scatec, Frederic Grosse, er også begeistret over å kunne ta del i dette samarbeidsprosjektet:

– For Scatec har det stor verdi å få testet ut teknologien under ulike klimatiske forhold og blant annet se på hvilken effekt refleksjonene fra snøen vil ha. Vi ser frem til å bidra til å vise at solenergi er en teknologi som også fungerer godt i Norge, sier Grosse.

 

AKERSHUS ENERGI

Akershus Energi har bistått som prosjektkoordinator i gjennomføringsfasen, og direktør for avdelingen Ny fornybar energi, Frank Sagvik, roser ROAF for at de tør å satse på fornybar energi som en del av sin ambisjon om å bli mer bærekraftig: 

– Vi håper dette prosjektet kan inspirere andre aktører til å gjøre det samme. 

Når anlegget er i drift vil ROAF på Berger være selvforsynt med omtrent en fjerdedel av det totale energibehovet sitt, i følge ROAFs miljødirektør, Glenn V. Lie Karlsen:

– I fjor installerte ROAF et fastmontert solcelleanlegg på taket av ESAR , ettersorteringsanlegget vårt her på Berger. Med den nye solcelleparken i drift, vil de to anleggene til sammen produsere omtrent 1 gigawattime per år.

Solcellespesialisten

Solcellespesialistene har bistått som utøvende part.

ENERGI TIL EGET BRUK: – Når anlegget er i drift vil ROAF på Berger være selvforsynt med omtrent en fjerdedel av det totale energibehovet sitt, i følge ROAFs miljødirektør, Glenn V. Lie Karlsen. Fra venstre: Glenn V. Lie Karlsen og Anne Hertzenberg (ROAF), Leif Skorge og Frederic Grosse (Scatec), og Ola Rostad (Solenergiklyngen)

FAKTA OM DEN NYE SOLCELLEPARKEN PÅ BERGER

  • Solcellepanelene følger solens bevegelser, og henter energi både fra over- og undersiden.
  • Panelene henter også ut energi fra snørefleksjonene. Tidligere er teknologien testet ut på sandrefleksjoner i ørkenstrøk – med god effekt.
  • I beste fall vil snørefleksjonene kunne gi en ekstra energigevinst på 10 %.
  • Solcelleparken dekker et område på omtrent 7 mål.
  • Anlegget er flyttbart, slik at det senere kan flyttes til et nedlagt deponi, der det ikke beslaglegger potensiell matjord.
  • Når anlegget er i drift vil det kunne produsere omtrent 0,6 – 0,7 GWh per år. Dette tilsvarer energiforbruket til omtrent 30 gjennomsnittlige eneboliger
  • Fra før av har ROAF et takmontert solcelleanlegg på ettersorteringsanlegget sitt, ESAR.
  • Til sammen vil de to anleggene sørge for at ROAF på Berger er selvforsynt med omtrent en fjerdedel av energibehovet.
Solcellespesialisten ENOVA Solenergiklyngen SCATEC Akershus Energi