Til hovedinnhold

ROAF har blitt en del av «Trygg Trailer»

Publisert: 29.02.2024

ROAF ønsker å ta samfunnsansvar på flere områder, og har nylig blitt en Trygg Trailer medlemsbedrift gjennom Statens vegvesen. Nå håper vi andre bedrifter også blir med, så vi står flere sammen for tryggere transport.  

Som Trygg Trailer medlemsbedrift skal ROAF gjennomføre kontroller/stikkprøver av hvordan tungtransport som kjører inn og ut av våre porter har sikret seg for å kjøre på vinterføre. Dette innebærer å måle mønsterdybden på dekk, sjekke at dekkene er godkjente vinterdekk, kontroll av kjetting i henhold til krav, samt informasjon om lastsikring. Statens vegvesen tilbyr opplæring og støtte i hvordan kontrollene kan gjennomføres. «Gjennom deltakelse i Trygg Trailer kan en bedrift være med på å sikre at transporten av varene fra bedriften blir tryggere», sier Ole-Martin Skjollby, seniorinspektør i Statens vegvesen. 

Dersom kontrollene/stikkprøvene avdekker avvik, og vi i ROAF mener enkelte trailere ikke er skodd for å sendes ut på vinterføre, kan vi få bistand fra våre kontaktpersoner i Statens vegvesen. 

Hver eneste vinter opplever vi at mange tungtransport-kjøretøy ikke er rustet til å kjøre på norsk vinterføre. Bare hittil i vinter har vi gjentatte ganger opplevd at Bølerveien ved vårt hovedkontor og største gjenvinningsstasjon på Berger, samt andre veier i vårt nærområde, har blitt stengt av tungtransport som ikke har mestret kjøreforholdene. 

ROAF har selv mange store og tunge renovasjonsbiler, og vi er svært opptatt av at våre biler og sjåfører har solid og godkjent vinterutrustning. Og for at våre sjåfører skal kunne utføre renovasjonstjenesten trygt og til riktig tid, er vi også avhengige av god fremkommelighet. 

Gjennom «Trygg Trailer» ønsker vi å bidra til å redusere fremkommelighetsproblemer og trafikkfarlige situasjoner på grunn av dårlig skodde vogntog. Dette vil gi gevinster både for bedriftene, samt for alle som bruker vegnettet vårt. Det vil i tillegg bidra til bedre arbeidsvilkår for sjåførene, som til enhver tid må vurdere om det er forsvarlig å gjennomføre kjøringen. 

ROAF ønsker derfor å oppfordre alle bedrifter som har mulighet, til å bli en Trygg Trailer medlemsbedrift. Sammen kan bidra til å holde veiene våre åpne og trygge å ferdes på.

Hva er «Trygg Trailer»?

Trygg Trailer er et samarbeidsprosjekt mellom Statens vegvesen og transportkjøpere for å sikre at transport av varer fra bedriften blir tryggere.

Trygg trailer gir bedrifter mulighet til å sikre at transporten av varene fra bedriften blir tryggere.

Om du som sjåfør kommer til en Trygg trailer-bedrift, risikerer du at de som jobber der foretar en sjekk av vinterutrustningen din.

Kilde: Statens vegvesen