ROAF Miljøskole med ny vri – ROAF: Romerike avfallsforedling IKS

ROAF Miljøskole med ny vri

2020 har  vært et annerledes år. Koronapandemien satte i mars en bråstopp for besøkende til ROAF, så ROAF miljøskole ble nødt til å tenke nytt. Konkurranse for 4-klassingene, med kinopremie.

Hvert år får ROAF besøk av tusenvis av kunnskapstørste 4.-klassinger. De kommer for å lære om riktig kildesortering, hvordan de best kan ta vare på ressursene i avfallet og hva den enkelte kan gjøre for miljøet. 2020 har også for oss vært et annerledes år. Koronapandemien satte i mars en brå stopp for besøkende til ROAF.

I mange hjem ble kjøkkenet gjort om til klasserom, kontor og kantine. I denne rare tiden har vi vært mer hjemme, og vi har produsert mer husholdningsavfall enn vanlig. Vi ser at elevene som tidligere har vært med på ROAFs miljøskole blir små detektiver i eget hjem, som strammer opp mamma, pappa og søsken som av uvitenhet eller latskap kaster ting i feil beholder. Disse små detektivene er gull verdt.

Magnus Ormaasen

Ansvarlig for ROAF miljøskole, Magnus Ormaasen, håper å få inn mange forslag

Konkurranse

Vi i ROAF måtte gå i tenkeboksen for å finne en løsning, hvor vi på tross av Korona kunne spre budskapet om riktig kildesortering.

Vi har sendt ut en invitasjon til alle skoler, ledere og lærere om å delta i en konkurranse; «Den verdifulle søpla». Denne invitasjonen var spesielt rettet mot 4.-klassene. Tanken med å lage en konkurranse er at elevene skal gjøre noe aktivt, og få utfolde seg i fellesskap. Vi ønsker å gi dem positive opplevelser i stedet for negativ pekefinger, og vi ønsker at de skal sitte igjen med en enkel sannhet: Kildesortert avfall er verdifullt.

Tema: reduser restavfallet

Kildesortert avfall er verdifullt, restavfall går til forbrenning. Derfor er temaet for konkurransen reduksjon av restavfallet.

I praksis ser vi at under halvparten av restavfallsposen er faktisk restavfall, resten er avfall som burde ha vært sortert ut. Blant annet er en stor andel av restavfallsposen svært ofte matavfall. Matavfall i restavfallet får to konsekvenser:

  1. Vi går glipp av svært mye matavfall som kunne blitt til biogass og biogjødsel.
  2. Matavfallet griser til sorteringsmaskinene og reduserer effektiviteten

Restavfall blir redusert når: Matavfall havner i grønn pose. Glass- og metallemballasje blir levert i riktig beholder. Spesialavfall som batterier, lyspærer og småelektronikk blir levert på egnete steder

 

Elevene må utforske

Oppgaven som elevene fikk, er som følger:

Velg én eller flere typer avfall som ikke skal i restavfallet, lag noe som forteller om hvor viktig det er å kildesortere dette.

Eksempler på dette kan være én tegning fra hver elev eller kanskje en stor fra hele klassen. Et annet eksempel kunne være å komme på ett eller flere felles slagord som elevene kan skrive av tavla, og så lage en tegning som passet.

Vi har også åpnet for at elevene kan være kreative gjennom musikk, sang, film eller skuespill.

Hvordan kastes avfallet i klasserommet og hjemme? Kanskje dette kan gjøres enda bedre?

Er det noe skolene er ekstra flinke på, så er det ombruksgjenstander. Julepynt av dorullhylser, kunst- og håndverksprosjekter med gamle skoesker er eksempler på ombruk i praksis. Dette punktet kan selvfølgelig også kombineres med andre ideer. For eksempel at man lager et skuespill med kostymer lagd av klær som skulle kastes.

Dette er en konkurranse som er lagt til rette for at lærere lett kan ta det i bruk. ROAF har laget en informasjonspakke til lærerne med forslag til aktiviteter, diskusjoner og lenker til videoer.

Fristen for å sende inn svar til ROAF er satt til 20.desember 2020.

 

Privat visning for hele klassen på kino som premie

Gulroten for å delta i de fleste konkurranser er jo premier, og selvfølgelig så vanker det flotte premier. ROAF er opptatt av ikke å bidra til økt avfall, men gi noe nyttig. Premiene vil være som følger:

Alle deltakere får tilsendt matbokser og linjaler til hele klassen.

1. premie: Kino, popcorn og brus til hele klassen. I tillegg vil bidraget bli vist som reklame på kino i en begrenset periode.

2.-6. premie: Kino, popcorn og brus til hele klassen. ROAF betaler for alt, inkludert transport til og fra skolen. Tidspunkt vil bli i skoletida.

Vi gjør oppmerksom på at dette er en konkurranse kun for skoleklasser på fjerde trinn i en av ROAFs eierkommuner. (Lørenskog, Nittedal, Lillestrøm, Enebakk, Aurskog Høland, Gjerdrum og Rælingen)

Innsendte bidrag må være klarert med barnas foresatte for offentlig fremvisning.

Lykke til!

 

Skolekonkurranse

Miljøskolekonkurransen er for alle fjerdeklasser i ROAF-kommunene.

Oppgaven er å lage noe som forteller om hvor viktig det er med kildesortering. (Det kan være tegning, sang, skuespill, film, eller andre ting)

Konkurransen varer til 20.12.20

Svarene kan sendes til skole@roaf.no

Last ned egen lærerpakke