Norge satser på biogass – ROAF: Romerike avfallsforedling IKS

Norge satser på biogass

Stortinget vedtok 10. juni en rekke endringer i tillegget til energimeldingen, og ønsker blant annet mer produksjon av biogass. Vi i ROAF er sammen med våre innbyggere allerede godt i gang med denne jobben.

Matavfallet blir blant annet til biogass som renovasjonsbilene våre kjører på.

Det ble vedtatt at biogass skal likestilles med nullutslippsløsninger som elektrisitet og hydrogen. Regjeringen skal også legge til rette for økt bruk av biogass i transportsektoren. Dette har vi allerede jobbet med i mange år, og nesten alle våre renovasjonsbiler kjører på biogass laget av matavfallet som innbyggerne kildesorterer.

 

Sirkulærøkonomi

Biogass fra matavfall er et kinderegg som løser tre ting på en gang: Det håndterer et avfallsproblem på en sikker måte, bidrar til produksjon av miljøvennlig biogass samt produksjon av økologisk biogjødsel til jordforbedring. Biogjødselen benyttes i landbruket til ny matproduksjon, mens biogassen fylles på renovasjonsbilene våre. Et godt eksempel på sirkulærøkonomi i praksis.

Vi synes det er gledelig at Stortinget ønsker mer produksjon og bruk av biogass i Norge, og at de ønsker å gjøre biogassproduksjonen konkurransedyktig. Vi oppfordrer våre innbyggere til å fortsette den gode jobben med å sortere matavfall i grønne poser. Det har stor betydning for klimagassregnskapet og målet om et bærekraftig samfunn.

 

skrell i matavfallskurven

Fra matavfall til biogass

Hva skal i den grønne posen?

I den grønne posen skal du kun kaste matavfall og ingenting annet. Aller helst vil vi selvsagt at du skal spise opp maten din, men dersom noe må kastes er det den grønne posen som gjelder. Når du kaster matavfallet i den grønne posen, bidrar du både til en bærekraftig sirkulærøkonomi og til at renovasjonsutgiftene holdes så lave som mulig.

Eksempler på matavfall:
  • potetskrell
  • gulrotskrell
  • kaffegrut med filter
  • løkskall og annet avkapp
  • fiskebein og fiskeskinn
  • bein og kyllingskrotter
  • fett og sausrester
  • tørkepapir og servietter med matrester
  • smuler

OBS! Blomster og plantejord skal ikke i den grønne posen, men i posen for restavfall.

Mangler du grønne poser?

Knytt en plastpose fast i avfallsbeholderen din, og renovatøren legger igjen en ny rull til deg neste gang det er tømming. Til borettslag og sameier deler vi ut poser på døra to ganger i året. Du kan også få utlevert grønne poser på gjenvinningsstasjonene og/eller på servicetorget i kommunen din.