Synnøve Bjørke ny styreleder i Avfall Norge – ROAF: Romerike avfallsforedling IKS

Synnøve Bjørke ny styreleder i Avfall Norge

– Et slikt verv sier man bare ja til!

– Jeg var ikke tvil da jeg ble spurt, og dette vervet er en unik mulighet til å kunne forlenge det arbeidet som allerede gjøres i ROAF. Avfall Norge er en meget sterk bransjeorganisasjon som representerer hele bransjen, sier Synnøve Bjørke. Hun har vært aktiv i organisasjonen i flere år, og kjenner den godt. Hun mener Avfall Norge er tydelige i sakene sine og flinke til å involvere medlemmene i organisasjonen, noe som sørger for mye mer politisk gjennomslagskraft.

NY STYRELEDER I AVFALL NORGE: - Man kan ikke si nei til en slik mulighet, sier Synnøve Bjørke i ROAF.

– Hva kommer du til å fokusere på som ny styreleder?

– Jeg kommer til å jobbe hardt for konkrete innsamlingsmål og forskrifter som er helt tydelige på tall. Videre kommer den sirkulære økonomien til å få mye fokus. Det blir ingen fremtidig bærekraft uten resirkulerte råvarer. Vi må også sikre livet under vann og stoppe den marine forsøplingen, sier ROAF-direktøren. Hun presiserer også viktigheten av at alle i bransjen må bruke de samme måltallene:

– Det blir aldri god statistikk å jobbe etter dersom det opereres med ulike metoder å måle på.

Det nye styret ble valgt på en ekstraordinær generalforsamling den 13. oktober. Konsernsjef Erik Osmundsen fra Norsk Gjenvinning ble gjenvalgt som nestleder.  Øystein Solevåg fra Årim ble gjenvalgt som styremedlem, og Britt M. Limo fra Remiks Miljøpark kommer inn fra vara til fast styremedlem ifølge avfallnorge.no.

Det nye styret teller totalt ti medlemmer inkludert styreleder og nestleder, samt tre varamedlemmer.

 

AVFALL NORGE

Norsk renholdsverks-forening (NRF) ble stiftet som en medlemsforening for norske kommuner og kommunale- og interkommunale selskaper i 1986. Kommunene ønsket et sentralt organ som kunne være et koordinerende ledd og også ivareta kommunenes interesser i avfallssektoren.

NRF byttet navn til Avfall Norge i 2006. I juni 2015 vedtok Avfall Norges generalforsamling nye vedtekter som likestiller private og kommunale medlemmer.

Avfall Norge er i dag en landsdekkende bransjeorganisasjon for avfalls- og gjenvinningsbransjen i Norge med over 200 medlemmer fra kommuner, interkommunale avfallsselskaper og private aktører.

(KILDE: avfallnorge.no)