Til hovedinnhold

Takk for oppklaringsmuligheten!

Publisert: 02.11.2023

Vi ønsker å spille på lag med innbyggerne, de er vår viktigste samarbeidspartner.

Synnøve Bjørke

Foto: Benjamin A. Ward / ROAF

Dette er et debattinnlegg av Synnøve Bjørke, adm. dir. ROAF

Den 28. oktober hevdet Lars MJ Hansen, politisk redaktør i Romerikes Blad, at ROAF avfeide henvendelser fra innbyggerne ved å poengtere at bare 120 klager vedr den nye avfallsordningen i tre kommuner, ikke var noe å bry seg om. At ROAF reagerer på klagestormen med et arrogant skuldertrekk. Denne misforståelsen ønsker vi selvsagt å oppklare, og setter pris på muligheten til å forklare hensikten og hva vi ønsker å oppnå.

Spille på lag

Først og fremst, det har ikke vært noen klagestorm. Inkludert i de 120 henvendelsene er også spørsmål til den nye tjenesten. Henvendelsene det refereres til har vi tatt på største alvor, både spørsmål til ordningen og klager. Vi svarer ut hver og en, og tar med oss innspill og synspunkter videre i evalueringen av innføringen. Vi ønsker å spille på lag med innbyggerne, de er vår viktigste samarbeidspartner. Deres innsats er helt avgjørende for å nå kravene fra myndighetene når det gjelder ombruk og materialgjenvinning.

Større endring

Vi har full forståelse for at noen får problemer med plassen i restavfallsbeholderen når avfallet hentes hver 14 dag. Vi har også full forståelse for frustrasjoner og irritasjon. Det dreier seg om en større endring i renovasjonstilbudet, etter over 30 år med to-beholdersystem og ukestømming av restavfallet. Vi har spesielt stor forståelse for de som alltid er nøye med kildesorteringen og har benyttet seg av grønne poser til matavfall siden oppstarten i 2014, og som kanskje opplever dette som urettferdig. At de blir straffet fordi noen ikke bidrar på miljødugnaden.

Gode resultater

Poenget med innføringen er på ingen måte å straffe noen, eller å gjøre ting vanskelig for folk. Det eneste vi ønsker å oppnå er å få flere til å kildesortere matavfallet sitt, og flere til å sørge for at avfallstyper som ikke hører hjemme i restavfallsposen, leveres på rett sted. All erfaring fra andre avfallsselskap i Norge, og alle tester og studier, tilsier at en slik ordning vil gi gode resultater. Resultatene fra endringen i tjenestene våre skal vi selvsagt dele med innbyggerne våre så snart avfallsanalyser er gjennomført og vi har nok data.

Noen ganger er det dessverre ikke det som er enklest eller billigst for folk som er best for miljøet, og ROAF, som miljøbedrift og avfallsselskap, vil alltid sette hensynet til klima og miljø først. Vi er nødt til å iverksette tiltak for å beholde de viktige ressursene som finnes i avfallet i kretsløpet så lenge som mulig, også tiltak som kan oppleves som et dårligere tjenestetilbud for noen.

Går seg til

Vi har tro på at med gode sorteringsrutiner og miljøsmarte valg, vil de aller fleste oppleve at den nye ordningen vil fungere godt. Som Hansen i Romerikes Blad også sier, nye systemer krever endringsvillighet, og vil mest sannsynlig gå seg til over tid.

Vi er oppriktig lei oss for at innføringen har skapt utfordringer for noen, men håper likevel på forståelse for at dette var nødvendig for å nå myndighetenes miljøkrav og etterleve FNs bærekraftsmål.

Takk for at du kildesorterer!

Synnøve Bjørke, adm. dir. ROAF