Teori og praksis på fagdag – ROAF: Romerike avfallsforedling IKS

Teori og praksis på fagdag

– Vi jobber kontinuerlig med å sørge for stabile og trygge tjenester gjennom hele året.

I går inviterte ROAF alle eierkommunene til fagdag i Bølerveien 93 på Berger, og de fremmøtte deltakerne fikk et godt innblikk i alt fra EU-reguleringer til digitaliseringsmuligheter av renovasjonsløsninger og befaring. Deltakerne fikk også et se hvordan enkelte og daglige utfordringer kan kan fortone seg for renovatørene i praksis.

22 ganger rundt jorda

– Renovasjonsbilene våre kjører tilsammen 875.000 kilometer i året, noe som tilsvarer nesten 22 fulle runder rundt ekvator. Med dette bakteppet må vi si oss fornøyde med at vi bare har 0,2 promille med avvik og klager, sier direktør for drift i ROAF, Andreas Andresen. Hver uke tømmer ROAF mer enn 70.000 beholdere fra omtrent 93.000 husstander.

– Hvor ligger den største ufordringen for drift i ROAF i dag?

– Vi har alltid mange utfordringer, men hvis jeg skal peke noe må det være å få innbyggerne og kommunene med på løsninger som innebærer endring av vaner. Hvis en kunde er vant til å ha beholderen sin rett ved trappa, er det nok lett å si nei takk til en fellesløsning med større brønner, til tross for at denne er langt mer kostnadseffektiv – og innebærer mindre kjøring langs husveggene til folk, sier Andresen.

 

SIKKERHET I HØYSETET: Rygging med liten personbil er én ting. Legg til faktorer som ti tonn last, dårlig sikt og smal vei - og du får en god del flere utfordringer.

Befaring

Mest engasjement og spørsmål på fagdagen fikk temaet som omhandlet det praktiske innsamlingsarbeidet. En innlagt befaring med demonstrasjonskjøring av renovasjonsbil på utvalgte, kritiske steder fikk brakt på det rene hvor utfordrende innsamlingsarbeidet kan fortone seg:

– Det kan være vanskelig nok å kjøre med stor og tung bil på smale og tettpakkede veier når det er tørt. Hvis man da legger til faktorer som snø, brøytekanter, feilparkeringer og isholke, sier det seg selv at forholdene må være så optimale som mulig for å sikre tryggheten til både sjåfører, fotgjengere og andre bilister, sier utviklingsrådgiver, Erik Trandum i ROAF. Han legger til at sjåførene i tillegg ofte må rygge i bratte oppoverbakker, noe som gjør dette til en jobb der man må ha sikkerheten i høysetet til alle tider.

 

GODE FELLESLØSNINGER: ROAF jobber hele tiden med å utvikle fellesløsninger som både er mer kostnadseffektive og tryggere for kundene. På bildet: Erik Trandum i ROAF.

Tettstedsutvikling

Temaet infrastruktur i by- og tettstedsutvikling var også et tema på fagkonferansen i går, og rådgiver for utvikling og samfunn, Martin Frilseth Haugen, pekte på utfordringene med at utbyggerne ofte er kommet langt i både planlegging og utbygging når ROAF kommer inn som rådgivere:

– Når man planlegger for gode renovasjonsløsninger må vi finne rutiner som sørger for at ROAFs krav blir fulgt i hele planprosessen, blant annet med å bruke den renovasjonstekniske veilederen mer aktivt.

 

FAKTA OM ROAF OG RENOVASJON

 

  • De aller fleste renovasjonsbilene til ROAF går på biogass som er produsert av matavfallet til kundene.
  • De bilene med lengst kjørevei går på biodiesel som har samme fotavtrykk som biogassen.
  • Renovasjonsbilene kjører tilsammen en strekning som tilsvarer nesten 22 runder rundt ekvator per år (875.000 kilometer).
  • ROAF tømmer 70.000 beholdere i uka.
  • En gjennomsnittilig renovatør går mellom 17.000 og 25.000 skritt på jobben hver dag.