Totalforbud mot svarte avfallssekker – ROAF: Romerike avfallsforedling IKS

Totalforbud mot svarte avfallssekker

Fra 1. mars 2019 er det totalforbud mot å levere avfall i sorte/fargede avfallssekker på alle ROAFs gjenvinningsstasjoner. Husk også at alt avfall må være sortert på forhånd i gjennomsiktige avfallsekker.

Svartpose_kampanjebilde

Våre kunder kan ikke lenger ta med seg avfall i sorte/fargede avfallssekker til gjenvinningsstasjonen. Alt avfall må leveres i gjennomsiktige avfallssekker eller løst på henger eller bil, det gjelder også hageavfall. Vi må kunne se hva du har med deg, slik at alt avfall som kan gjenvinnes havner i riktig container.

Leverer du avfall i sorte/fargede sekker etter 1. mars 2019, vil du bli avvist og du må sortere om i gjennomsiktige avfallssekker utenfor gjenvinningsstasjonens område.

 • Sorter avfallet hjemme, i gjennomsiktige avfallsekker
 • Bruk én gjennomsiktig avfallssekk pr. avfallstype.  F.eks én sekk til elektrisk avfall, én til klær/tekstiler, én til hageavfall, én til papp/kartong, én til jern/metall osv.
 • Avfall kan også leveres løst på henger/bil, sørg da for at det er godt sikret
 • Leverer du avfall i sorte/fargede sekker etter 1. mars 2019, vil du bli avvist og du blir bedt om å sortere om i gjennomsiktige avfallssekker utenfor gjenvinningsstasjonens område
 • Vi selger gjennomsiktige avfallssekker på alle våre gjenvinningsstasjoner, det koster 50,- for to ruller

Sorter avfallet hjemme før du drar til gjenvinningsstasjonen

Hver avfallstype skal sorteres for seg i hver sin gjennomsiktige avfallssekk. Bruk en gjennomsiktig sekk per avfallstype.

Når du ankommer gjenvinningsstasjonen skal det sorterte avfall kastes løst i riktig container. Selve avfallsekkene skal ikke kastes hele sekker i containerene, men i egen beholder for dette. På denne måten vil det blir enklere for deg på gjenvinningsstasjonen og du vil være mer effektiv og spare tid.

Ved rett sortering vil det med stor sannsynlighet blir billigere for deg som kunde, fordi de fleste avfallstypene er gratis å levere når de er riktig sortert. «Brennbart etter sortering» og avfall som ikke kan materialgjenvinnes er de avfallstypene som man må betale for å levere. Se full oversikt her.


Hvorfor gjennomsiktige avfallssekker?

– Vi må se hva du har med deg

Grunnen til at vi innfører denne regelen er at vi trenger å få opp sorteringsgraden og få bedre kontroll på innlevert avfall.

Det viser seg at de sorte sekkene inneholder mye blandet, usortert avfall. Vi ser alt fra farlig avfall, klær og tekstiler, elektronikk osv som kastes i containeren » brennbart etter sortering», som burde vært sortert i ulike containere.

Analyser vi har utført viser at det er altfor mye gjennvinbart avfall som kastes feil. Sorteres disse avfallstypene riktig kan vi sørge for at de blir materialgjenvunnet og ressursene blir tatt vare på og brukt om igjen.

 • Over 60 % av restavfallet som leveres i sorte avfallssekker kan gjenvinnes
 • Bedre sortering gir økt materialgjenvinning, slik at vi kan lage nye produkter av eksisterende råmateriale

 

Hvordan skal restavfallet håndteres hjemme hos deg?

Restavfall (det som blir igjen etter at alt annet er sortert), inkl. plastemballasje skal kastes i en vanlig avfallspose/bærepose.

Man skal heller ikke benytte svarte avfallssekker i avfallsbeholderne hjemme, kun vanlig bæreposeformat.

Husk også at i beholderen for papp, papir og kartong skal alt legges løst, det skal ingen poser i denne avfallsbeholderen.

rødboks sortering

Følgende avfallstyper skal sorteres

 

Hageavfall: Gress, løv, kvist, greiner, trær, planter osv (gratis)

Trevirke til ombruk: Trevirke som kan brukes på nytt. Vi har egne containere hvor man kan sette fra seg ubrukt parkett, kapp fra nybyggprosjekter, dører og lister. Kapp fra byggeprosjekter som er over ca 1 meter lange kan settes igjen her. Her kan du også ta med deg trevirke til egne prosjekter. (gratis)

Trevirke: Produkter og kapp fra alt som er laget av tre. (betaling)

Gips: Gipsvegger. (betaling)

Impregnert: Trevirke som er impregnert. Møbler og terrassebord som er behandlet. (gratis)

Elektrisk og elektronisk avfall: Ledninger, elektriske leker, mobiltelefoner, hårfønere, datautstyr, gamle tv. (gratis)

Hvitevarer: Kjøleskap, frysere (gratis)

Klær og tekstiler: Alt av klær og tekstiler, også det som er slitt/ødelagt, skal til innsamling. Uavhengig av tekstilenes tilstand skal det leveres inn, det må kun være tørt. Tepper, dyner og puter er også materiale vi får gjenvunnet som isolasjon eller lignende. (gratis)

Papp: Pappesker, kartonger, pocketbøker, kopiark m.mer (gratis)

Jern og metall: Alt som er/eller har metall i seg skal sorteres i denne containeren. F.eks barnevogner, stoler med metall i seg, madrasser med fjæring, jernstenger, ødelagte trillebord o.l. (gratis)

Glass- og metallemballasje: Glassflasker, syltetøyglass, hermetikk, aluminiumfolie (gratis)

Hardplast: Gamle bøtter, hagemøbler, leker, alt av hardt plastmateriale (gratis)

Plastfolie: Myk plast som poser, innpakningsplast o.l (gratis)

Porselen og isolasjon: Toaletter, servanter o.l (betaling)

Farlig avfall: Malingspann, beis, sprayflasker, batterier, lyspærer, kjemikalier. (gratis)

Dekk: Bildekk med og uten felger (betaling)

Brennbart etter sortering: Avfall som ikke kan sorters i en av de ovennevnte kategoriene. Dette er ofte blandingsprodukter, utslitte tøy-kofferter, cd/dvd, skumgummimadrasser, gamle plast badebasseng m.mer (betaling)

Sorter avfallet før du kommer til oss

Elektronisk avfall

Sorter avfallet før du kommer til oss

Leverer du avfall i sorte/fargede sekker etter 1. mars 2019, vil du bli avvist og du blir bedt om å sortere i gjennomsiktige sekker utenfor gjenvinningsstasjonen.

 • Sorter avfallet hjemme, i gjennomsiktige avfallsekker
 • Bruk én gjennomsiktig avfallssekk pr. avfallstype.  F.eks én sekk til elektrisk avfall, én til klær/tekstiler, én til hageavfall, én til papp/kartong, én til jern/metall osv.
 • Avfall kan også leveres løst på henger/bil, sørg da for at det er godt sikret
 • Vi selger gjennomsiktige avfallssekker på alle våre gjenvinningsstasjoner, det koster 50,- for to ruller

 

Man skal heller ikke benytte svarte avfallssekker i avfallsbeholderne hjemme, kun vanlig bæreposeformat.