- Vi er på lag med innbyggerne våre – ROAF: Romerike avfallsforedling IKS

– Vi er på lag med innbyggerne våre

– Vi tenker alltid miljø og bærekraft i et langsiktig perspektiv, og føler oss trygge på at ordningen med matavfall i egen beholder vil gå seg fint til.

– Det er mange som er kjempeflinke kildesorterere, men dessverre langt i fra mange nok. Når over halvparten av matavfallet fremdeles havner i restavfallet er vi forpliktet til å ta grep, sier administrerende direktør Synnøve Bjørke i ROAF. Et samlet representantskap vedtok nylig å innføre matavfall i egen beholder, men en oppstart av den nye ordningen vil skje tidligst høsten 2022. I første omgang vil det kun gjelde innbyggerne i Rælingen, Lørenskog og Enebakk kommune.

–  Vi hadde et testprosjekt på matavfall i egen beholder i Gjerdrum kommune i fjor, og resultatene viser tydelig at sorteringen blir langt bedre med matavfall i egen beholder, sier Synnøve Bjørke.

Synnøve Bjørke

LANGSIKTIG PERSPEKTIV: – Det blir alltid reaksjoner når man innfører endringer, men det er grundig analysearbeid som ligger til grunn for beslutningen, sier Synnøve Bjørke i ROAF.

Tømming hver 14. dag

Den nye ordningen vil bety tømming av matavfall hver 14. dag, noe som er standard mange andre steder i landet. ROAF-direktøren sier de var forberedt på reaksjoner på den nye ordningen, men hun er ikke i tvil om at dette er den beste løsningen på lang sikt:

– Det blir alltid reaksjoner når man innfører endringer, men det er grundig analysearbeid som ligger til grunn for beslutningen, sier Bjørke. Hun forteller at det i dag forsvinner enorme ressurser gjennom feilkasting av matavfall, men det er kun i den grønne posen at matavfallet har en verdi, og kan brukes i produksjon av biogass og biogjødsel. Når matavfallet kastes i restavfallsposen går det hele runden gjennom ettersorteringsanlegget, og dette fører til tilgrising og lavere effektivitet. Avsetning på annet avfall går også ned på grunn av tilgrisingen, og særlig gjelder dette plast.

Grundige analyser

Det er grundige analyser og beregninger utført av Deloitte som ligger til grunn for innføringen av den nye ordningen med matavfall i egen beholder. Bjørke føler seg trygg på at den nye ordningen vil føre til at ROAF lettere vil kunne nå miljøkravene sine:

– Vi har mange forpliktelser og krav å forholde oss til, både som interkommunalt selskap – men også gjennom nasjonale og internasjonale krav, blant annet fra EU. ROAF driftes gjennom selvkostprinsippet. Det betyr at et eventuelt overskudd føres tilbake til innbyggerne, slik at vi holder renovasjonsgebyret så lavt som mulig.

– Hvor mye vil renovasjonsgebyret øke med den nye ordningen?

– Det er nok lett å steile når man leser i avisen at renovasjonsgebyret øker, men det er jo ikke snakk om de store beløpene. Vi vet ennå ikke nøyaktig hvordan renovasjonsgebyret vil utvikle seg, men beregninger i rapporten fra Deloitte legger til grunn at driftskostnadene vil holde omtrent samme nivå som i dag.

Vi må avvente med hva dette vil bety helt konkret for den enkelte kommune, da det for tidlig å si, sier Bjørke. Hun understreker at ordningen vil bety mye for miljøet og for en bærekraftig sirkulærøkonomi.

– Vi er faktisk på lag med miljøet – og ikke minst med innbyggerne våre. Det må vi ikke glemme, sier Synnøve Bjørke

tre på rad uten skur

MATAVFALL I EGEN BEHOLDER: Tidligst høsten 2022 vil innbyggerne i Lørenskog, Rælingen og Enebakk kommune få egen beholder til matavfall.