PERSONVERNERKLÆRING FOR ROAFID APPEN

 

1. Formål

ROAFiD-app er en samlet appløsning for innbyggere i følgende kommuner som har Romerike Avfallsforedling IKS som avfallsselskap: Aurskog-Høland, Enebakk, Gjerdrum, Lillestrøm, Lørenskog, Nittedal og Rælingen. Gjennom ROAFiD-appen vil du kunne se historikk rundt dine leveranser på gjenvinningsstasjonen, finne ditt adgangsbevis, sjekke dine kvoter, se dine delinger, få varsel før tømmedag og eventuell annen informasjon som er relevant for dine leveringer, samt kunne kontakte Romerike Avfallsforedling IKS sitt kundesenter.

ROAFiD-appen er levert og utviklet av Vest Systempartner AS (VSP, herunder «databehandler») som behandler dine personopplysninger på vegne av de behandlingsansvarlige basert på særskilt databehandleravtale. Behandling av dine personopplysninger er nødvendig for å kunne bruke appen, herunder oppfylle de rettigheter du har i Romerike Avfallsforedling IKS. Før du registrerer deg i appen må du bekrefte at du har lest og er informert om at dine personopplysninger behandles i samsvar med denne personvernerklæringen.

2. Personopplysninger

Til denne løsningen behandles følgende generelle personopplysninger om deg:
Navn, fødselsnummer (kryptert), adresse, telefonnummer og e-postadresse. Denne informasjonen er nødvendig for at Romerike Avfallsforedling IKS skal kunne vite hvem du er og knytte dine leveranser og kvoter til din eiendom.

3. Kilder til personopplysning

Personopplysningene som behandles gjennom ROAFiD-appen blir enten lagt inn av Romerike Avfallsforedling IKS eller av deg selv som kunde som har en tilknytning til deg som eier av en eiendom o.l. Personopplysninger som navn, adresse og fødselsnummer om tinglyste eiere hentes fra Norkart og Kartverket.
For å kunne sende deg pushvarsler gjennom appen, registrerer vi enhets-ID (device-ID) for din smarttelefon eller nettbrett. Det er frivillig om man ønsker å motta slike varsler eller ikke.
Varslene er aktivert ved første gangs innlogging. Disse kan deaktiveres i appen. Dine personopplysninger, herunder opplysninger vi mottar om deg i forbindelse med bruk av tjenesten, blir brukt til å utarbeide statistikk. Statistikken benyttes til å forstå blant annet hvordan tjenesten vår benyttes, og til å forbedre og  idereutvikle tjenesten vår.
Personopplysningene blir pseudonymisert før de fremstilles statistisk. Du vil aldri kunne identifiseres eller på annen måte gjenkjennes som del av statistikken.

4. Behandlingsansvarlig og Databehandler

Romerike Avfallsforedling IKS er behandlingsansvarlig for alt innhold til appen. VSP er databehandler og behandler kun personopplysninger i appen på vegne av Romerike Avfallsforedling IKS. Forholdet mellom Romerike Avfallsforedling IKS som behandlingsansvarlig og VSP som databehandler er regulert av en databehandleravtale.

5. Romerike Avfallsforedling IKS og VSP sine forpliktelser

Når Romerike Avfallsforedling IKS opptrer som behandlingsansvarlig skal denne i henhold til gjeldende personvernlovgivning sørge for det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysningene. Det rettslige grunnlaget for bruk av appen har vi i vår behandlingsprotokoll, samt i gjennomført personvernkonsekvensvurdering (DPIA), definert til å være samtykke, iht art 6.1 A i personopplysningsloven. Videre skal Romerike Avfallsforedling IKS vurdere eierskap til risikoen ved behandlingen av personopplysningene.

Et annet viktig aspekt ved Romerike Avfallsforedling IKS sitt ansvar som behandlingsansvarlig, er å overholde informasjonsplikten overfor de registrerte personene. VSP som databehandler, behandler personopplysninger på vegne av Romerike Avfallsforedling IKS i samsvar med personvernlovgivningen som gjelder for databehandlere.

Kort sagt er både Romerike Avfallsforedling IKS og VSP forpliktet til å samarbeide for å sikre personvernet til de registrerte personene. VSP skal gi den informasjonen som er nødvendig for at Romerike Avfallsforedling IKS skal kunne overholde gjeldende personvernlovgivning.

Kontaktinformasjon

For mer informasjon eller spørsmål ta kontakt med Romerike Avfallsforedling IKS sitt personvernombud

Navn: Vegard Walsø Mathisen
E-post: vegard.walso.mathisen@roaf.no
tlf: 97 59 11 69