Brukte batterier forårsaker brann

Er det så farlig å kaste batterier i restavfallet, da?
Svaret er et rungende JA! Det er virkelig så farlig at batterier kastes i restavfallsposen. Ett eneste lite batteri er nok til å skape en storbrann, og vi overdriver ikke.

Flere branner i året

Batterier som feilaktig kastes i restavfallet utgjør en brannrisiko – både i ditt eget hjem, i avfallsbeholderen, under transport og i ettersorteringsanlegget vårt. Hver eneste uke kan vi lese om branner i beholdere, renovasjonsbiler og i avfallsanlegg, forårsaket av feilkastede batterier.

Å gjøre rett er veldig lett

Vi vil på det sterkeste råde deg til å teipe polene på alle brukte batterier, for det er alltid litt spenning igjen. Branntilløpene vi så altfor ofte opplever i anlegget vårt på grunn av feilkastede batterier, kan også oppstå hjemme hos deg.

1. Teip polene på de brukte batteriene for å unngå brannfare (det er ofte restenergi igjen).

2. Oppbevar batteriene samlet, i et syltetøyglass, en isboks, et nett for farlig avfall eller lignende.

3. Lever i butikker som selger batterier, til gjenvinningsstasjonen eller Miljøbilen.

Tusenvis av feilkastede batterier på én dag

Vi gjorde nylig en test i ettersorteringsanlegget, og resultatet var skremmende: På 10 minutter hadde vi plukket ut ca. 60 batterier fra restavfallet, etter en time var vi oppe i nesten 400 batterier, og etter en hel dag talte vi omlag 3.000 batterier som var feilkastet i restavfallsposen! Det er mange potensielle brannbomber.

Slik oppbevarer og leverer du batterier riktig

En nylig gjennomført brukerundersøkelse blant 1371 av våre innbyggere viste at 28 av dem hadde opplevd brann eller tilløp til brann hjemme hos seg selv på grunn av batterier. Så vær så snill, oppbevar og lever dine brukte batterier korrekt.

Eksplosive flammer

Dersom batterier kortslutter oppstår det gjerne intense og eksplosive flammer. Når de i tillegg havner i stort press blant tonnevis av brennbart avfall, betyr det altså ingenting om batteriet kommer fra en elektrisk drill, klokke, røykvarsler, el-sykkel eller badevekta di.

Når batterier kortslutter betyr det null og niks at det «bare var et lite batteri». Flammer er flammer, og de gjør det de kan: Vokser seg større og større så lenge de har noe å nære seg på. Og restavfall fra husholdningene er dessverre svært god næring for flammer.

Store krefter i lite batteri

– Jeg tror ikke alle tenker på at batterier kan være farlige, sier Morten Thoresen, brigadeleder ved Nedre Romerike brann- og redningsvesen.

Det er ikke lett å anslå hvor mange branner som begynner i et lite batteri, men Thoresen kan fortelle at rundt 60 prosent av brannene i Norge starter i det elektriske.

Les mer her

Fremtidens råvare

Det er også mange andre viktige grunner til å kaste batterier riktig. Batteriene inneholder verdifulle metaller og grunnstoffer som har unike egenskaper og er viktig å gjenvinne. Ved å gjenvinne materialene reduserer vi belastningen på miljøet og behovet for å ta ut naturressurser og ikke-fornybare ressurser. Vi sikrer også at miljøskadelige stoffer håndteres forsvarlig og går inn i lukkede kretsløp. Dette fordrer imidlertid at batteriene leveres på rett sted, og aldri kastes i restavfallet.

I løpet av de 10 første månedene av 2023 var det hele 6 branner og branntilløp i ROAFs ettersorteringsanlegg.

Industrivern

ROAF har et eget industrivern bestående av blant annet røykdykkere, fagledere samt ordens- og sikringspersonell. Industrivernet jobber med forebygging av brann, og holder flere øvelser. Gode rutiner og et velfungerende industrivern har bidratt til at ingen liv har gått tapt og at skadene på materiell har vært minimale. Men hvilken dag skjer det, hvilken dag opplever vi en storbrann også hos oss?

Ett batteri er nok

– Ett batteri i kverna er nok til å starte en brann. Det tenker kanskje ikke folk på hjemme, sier Tekie. Han er maskinfører og prosessoperatør ved ROAFs ettersorteringsanlegg (ESAR) på Skedsmokorset. Han er også en del av industrivernet, som består av
21 spesialtrente medarbeidere.

Les mer her

Oppbevaring

ROAF tilbyr gratis nett til oppbevaring av batterier og småelektronikk, eller en større rødboks til de som ønsker det. Begge deler kan hentes gratis på våre gjenvinningsstasjoner, eller på servicetorget i din kommune.


Tusen takk for at du leverer inn dine brukte batterier på en trygg og miljøriktig måte, det kan redde liv!

 

Visste du at Norge var blant de dårligste landene til å samle inn og returnere gamle batterier, i en statistikk fra EU i 2018.