image for illustration
Til hovedinnhold

Hvorfor har vi ikke tømt avfallsbeholderen din?

Har du fått en gul lapp på avfallsbeholderen som forteller at vi ikke har hentet avfallet ditt? Her forklarer vi hvorfor.

ikkehentet tag på beholder

Hvorfor har vi blitt strengere

Det viser seg at alt for mange sorterer feil. Hele 55% av alt avfall vi henter inn er feilsortert. Vi må derfor bli strengere på grove feilsorteringer.

Av hensyn til våre renovatører og deres arbeidshverdag, ønsker vi også en strengere håndhevelse av de reglene som allerede er satt. Om våre ansatte bruker 10 sekunder mer per beholder enn estimert, forplanter det seg til å bli over en time overtid på ruten. Er ikke avfallsbeholderen lett tilgjengelig, får vi ikke mulighet til å hente den.

Vi er avhengig av at alle bidrar og følger de reglene som ROAF har satt for avfallshåndteringen.

Du plikter å kildesortere alt avfall og sørge for at beholderen er lett tilgjengelig på tømmedag.

Beholderen din vil bli tømt på neste tømmedag dersom feilen er rettet opp.

Årsaken til at vi ikke har tømt avfallsbeholderen din, kan være:

 • Feilsortering. (eks.: hageavfall, oppussingsavfall, elektronikk o.l)
 • Feil avfall i feil beholder. (eks. glass/papir i restavfallet)
 • Overfylt beholder (lokket skal kunne lukkes)
 • Avfallet skulle vært levert til en gjenvinningsstasjon eller til et returpunkt for glass- og metallemballasje.
 • Beholderen står lenger enn 5 meter fra der renovasjonsbilen henter.
 • Beholderen er ikke trillet frem eller er ikke tilgjengelig.
 • Det er ikke måkt/strødd rundt beholderen.

Ønsker du kontakte oss om dette, kan du sende oss epost til kundesenter@roaf.no

kildesortering på kjøkkenet

Hva er innbyggerne sitt ansvar?

 • Alt avfall skal kildesorteres.
 • Alt avfall skal kastes i riktig beholder ute, merket med den avfallstypen du skal kaste.
 • Større avfall, spesialavfall ect. skal fraktes til en gjenvinningsstasjon synlig eller i gjennomsiktig avfallsekk.
 • Det må være god fremkommelighet til avfallsbeholderne/containere.
 • Det må være brøytet/ryddet for snø foran, rundt og oppå beholder/container.
 • Det må strøs foran og rundt beholder/container.
 • Containere må være fri for snø, lokk må kunne åpnes av vårt mannskap og vi må kunne gå rundt container for å feste vinsj i bakkant).
 • ROAF kan ikke dra beholdere i snø eller over brøytekanter.
 • Avfallsbeholderne skal ikke stå lenger unna enn fem meter fra kjørbar vei på tømmedag. Står beholderne lenger unna, må disse trilles frem kvelden før tømming.
 • På tømmedager skal avfallsbeholderen stå med håndtaket ut.
Glass og metall i pose

Hva skal sorteres hjemme før vi kommer og henter:

 • Matavfall skal i grønn pose og kastes i samme beholder som restavfall.
 • Restavfall inkl. plastemballasje skal i en vanlig bærepose.
 • Papp, papir og kartong skal i egen beholder (dette skal legges løst oppi, ikke i pose/sekk).

Hva må innbyggerne levere selv?

 • Glass- og metallemballasje skal leveres til et av våre mange returpunkter. Finn ditt nærmeste returpunkt på roaf.no. Innbyggere i Aurskog-Høland og Rømskog har egen beholder som tømmes hver 12. uke.
 • Klær og tekstiler som er rene og tørre, også det som er hullete eller slitt, skal leveres til egne returpunkter (UFF/Fretex). Vi har også beholdere for dette på alle våre gjenvinningsstasjoner.
 • Farlig avfall inneholder miljøfarlige stoffer og skal leveres til en av våre gjenvinningsstasjoner (året rundt), eller til Miljøbilen (vår og høst).
 • Elektrisk og elektronisk avfall skal leveres til en av våre gjenvinningsstasjoner, eller tilbake til forhandler.
 • Grovavfall (Store og/eller tunge gjenstander) skal leveres til en av våre gjenvinningsstasjoner, hver avfallstype sortert for seg i gjennomsiktige avfallssekker, evt løst, men godt sikret på henger.
 • Hageavfall skal leveres til en av våre gjenvinningsstasjoner.
 • Hele og brukbare gjenstander, som møbler, interiør, ski, sykler, leker, bilder, kopper og kar, kan leveres gratis til ombruk på Aurskog-Høland, Enebakk, Nittedal og Skedsmo gjenvinningsstasjon.

Alle må bidra

Som innbygger plikter du å følge de retningslinjer som er satt i forhold til kildesortering

Hvorfor skal du kildesortere? Hvordan fungerer avfallshåndteringen på Nedre Romerike? Grønne matavfallsposer