Tips og råd – egen beholder til matavfall

Det er mange som har spørsmål og bekymringer i forbindelse med innføringen av egen beholder til matavfall. På denne siden har vi samlet forskjellige tips og råd om det mange lurer på.

Jeg har ikke plass

Vi har selvsagt forståelse for at det er en kjedelig situasjon for mange, men tiltaket er en konkret handling for å nå FNs bærekraftsmål. ROAF har en forpliktelse til å forbedre tallene for utsortering av mat­avfall og må følge internasjonale krav og forpliktelser. Vi må derfor finne langsiktige løsninger som gir større miljøgevinst. Selv om det er beklagelig at noen har bygget skur som er tilpasset kun to beholdere, kan vi dessverre ikke la slike hensyn styre utviklingen av fremtidige avfallsløsninger. Det er derimot lurt å gjøre plass til totalt fire beholdere, da det er sannsynlig at det vil komme en egen beholder for glass- og metall­emballasje på et senere tidspunkt.


Hva med lukt og skadedyr?

I Aurskog-Høland har vi allerede implementert en ordning med tømming av mat- og restavfall hver 14. dag, og vi har sjelden opplevd utfordringer med lukt og skadedyr. Det er likevel viktig å påse at lokket på beholderen er helt lukket og at den grønne posen er godt knytt med dobbel knute og ikke overfylles. Dersom det er mye og illeluktende matavfall, kan det være effektivt å bruke en dobbel grønn pose. Rekeskall kan puttes i grønn pose og legges i fryseren fram til tømming.


Blir det dyrere?

Renovasjonsavgiftene vil forbli uendret gjennom 2023 for innbyggerne i Lørenskog, Rælingen og Enebakk. Det er kommunene som fastsetter gebyrene for sine innbyggere.


Beholderen kommer til å bli møkkete

Så lenge man kaster matavfallet i den grønne posen, og knyter godt igjen med dobbelt knute, vil ikke det være noe problem. Pass på at posen ikke blir altfor full slik at den går i stykker. Man kan også bruke dobbel pose om man er redd for at det skal gå hull på posen. Dersom beholderen trenger en vask/spyling, er den enkelte husstand selv ansvarlige for å ivareta det.


Jeg får for liten plass i restavfallsbeholderen

De fleste vil ikke ha problemer med plassen i restavfalls­beholderen når den tømmes hver 14. dag, så lenge man er flinke til å kildesortere. Glass- og metallemballasje til eget returpunkt, papp og papir i egen beholder, tekstiler, farlig avfall, ee-avfall, hageavfall etc til en gjenvinningsstasjon. Da er det nesten bare plastemballasje i rest­avfallsposen, og det blir bedre plass i beholderen. Ved behov kan man kjøpe en ekstrasekk til restavfallsposer på utvalgte utsalgssteder.


Ekstrasekk til restavfall

Alle som mottar den nye matavfallsbeholderen i Enebakk, Rælingen og Lørenskog får også to ekstrasekker gratis levert på beholder. Disse kan man bruke dersom det noen uker skulle oppstå ekstra mye rest­avfall. Kun restavfallsposer skal kastes i sekken, ikke grønne matavfallsposer, hageavfall eller lignende. Ved permanent behov for større plass kan man ta kontakt med kommunen og bestille en større restavfallsbeholder (vil medføre økt gebyr), eller man kan kjøpe flere ekstrasekker selv.

Se når vi tømmer avfallet ditt