Matavfallsbeholdere

Tips og råd – egen beholder til matavfall

Det er mange som har spørsmål og bekymringer i forbindelse med innføringen av egen beholder til matavfall. På denne siden har vi samlet forskjellige tips og råd om det mange lurer på.

Avfallsbeholdere

Jeg har ikke plass

ROAF har en forpliktelse til å forbedre tallene for utsortering av mat­avfall og må følge internasjonale krav og forpliktelser. Vi må derfor finne langsiktige løsninger som gir større miljøgevinst. Selv om det er beklagelig at noen har bygget skur som er tilpasset kun to beholdere, kan vi dessverre ikke la slike hensyn styre utviklingen av fremtidige avfallsløsninger. Det er derimot lurt å gjøre plass til totalt fire beholdere, da det er sannsynlig at det vil komme en egen beholder for glass- og metall­emballasje på et senere tidspunkt.


Matavfall illustrasjon

Hva med lukt og skadedyr?

I Aurskog-Høland har vi allerede implementert en ordning med tømming av mat- og restavfall hver 14. dag, og vi har sjelden opplevd utfordringer med lukt og skadedyr. Det er likevel viktig å påse at lokket på beholderen er helt lukket og at den grønne posen er godt knytt med dobbel knute og ikke overfylles. Dersom det er mye og illeluktende matavfall, kan det være effektivt å bruke en dobbel grønn pose. Har du særlig vått matavfall kan du ta litt ekstra tørkepapir i den grønne posen.


Kalkulator illustrasjon

Blir det dyrere?

Det er kommunene som fastsetter gebyrene for sine innbyggere. Dersom man behøver å øke beholderstørrelse vil også gebyret øke.


Matavfall illustrasjon

Beholderen kommer til å bli møkkete

Så lenge man kaster matavfallet i den grønne posen, og knyter godt igjen med dobbelt knute, vil ikke det være noe problem. Pass på at posen ikke blir altfor full slik at den går i stykker. Man kan også bruke dobbel pose om man er redd for at det skal gå hull på posen. Dersom beholderen trenger en vask/spyling, er den enkelte husstand selv ansvarlige for å ivareta det.


Restavfallsbeholder illustrasjon

Jeg får for liten plass i restavfallsbeholderen

De fleste vil ikke ha problemer med plassen i restavfalls­beholderen når den tømmes hver 14. dag, så lenge man er flinke til å kildesortere. Glass- og metallemballasje til eget returpunkt, papp og papir i egen beholder, tekstiler, farlig avfall, ee-avfall, hageavfall etc til en gjenvinningsstasjon. Da er det nesten bare plastemballasje i rest­avfallsposen, og det blir bedre plass i beholderen. Ved behov kan man kjøpe en ekstrasekk til restavfallsposer på utvalgte utsalgssteder. Får man gjentatte ganger for lite plass bør man ta kontakt med kommunen for å øke beholderstørrelse.