Hvorfor er det viktig å sortere matavfall?

5 spørsmål om matavfall og kildesortering

1. Hvorfor er det så viktig å sortere matavfallet i den grønne posen?

Nesten alle renovasjonsbilene til ROAF kjører på biogass som er produsert av matavfallet til kundene våre. Utfordringen er at vi kunne ha produsert så mye, mye mer. Svært mye av matavfallet blir nemlig kastet i feil pose. I dag blir faktisk over halvparten av matavfallet til kundene i ROAF-kommunene feilkastet som restavfall. På denne måten går vi ikke bare glipp av verdifulle ressurser, men matavfallet griser til sorteringsanlegget vårt slik at det ikke opererer så effektivt som det kunne ha gjort. Derfor har vi veldig lyst til at alle skal bli mye flinkere til å kaste matavfallet i den grønne posen.

2. Betyr det av vi bør kaste så mye mat vi bare kan i den grønne posen?

Vel, kast ikke mat som fremdeles kan spises. Aller helst vil vi jo at du skal spise opp maten din, men potetskrellet, skrotter, skalker og annen mat som ikke lenger er spiselig, vil vi at du skal kaste i den grønne posen. Matsvinn er et enormt miljøproblem. Vi bruker store mengder vann og ressurser på å produsere mat som folk likevel ikke spiser. Å lage biogass og biogjødsel er optimalt for matavfall, men aller helst vil vi at folk spiser opp maten sin og slutter å kaste gårsdagens middagsrester. Det er mye bedre for kloden vår.

 

3. Tjener dere i ROAF penger på at kundene kildesorterer?

ROAFs drift er basert på selvkostprinsippet. Det vil si at vi ikke skal ha overskudd vår drift. Vi sørger for å foredle avfall videre; noe får vi betalt for, annet må vi betale for. Ofte er det slik, at jo bedre kvalitet det er på avfallet, jo bedre pris får vi. Vi gjør alt for å holde renovasjonsgebyret så lavt som mulig. Ditt renovasjonsgebyr blir altså påvirket av hvor mye ressurser vi får ut av avfallet ditt. Nettopp derfor lønner det seg for alle, at alle er flinke til å kildesortere avfallet sitt.

 

4. Kan ikke bare dere sortere matavfallet vårt, da?

Nei, dessverre. Det skaper store problemer for våre systemer når matavfall kastes feilaktig i restavfallsposen. Det griser til og forringer andre avfallsprodukter, som for eksempel plast som vi sorter ut. Matavfall som havner andre steder enn i den grønne posen, får vi rett og slett ikke brukt til noen ting. Det blir blandet sammen med plast og annet ekte restavfall, og gir oss ikke annet enn store utfordringer – og kostnader. Men så lenge du sorterer matavfallet i den grønne posen, og sørger for at restavfallet ikke inneholder annet enn vanlig husholdningsavfall, rusk og rask – så lover vi å fikse resten. Du kan altså uten problemer kaste plastemballasje i restavfallet, fordi sorteringsanlegget vårt sorterer ut plasten automatisk i fem ulike plasttyper. Og holdes matavfallet i pose for seg selv, så griser den ikke til plasten.

 

5. Tar det ikke mye tid å kildesortere?

Nei, ikke så lenge du har et ordentlig system på kjøkkenet ditt – et godt system med én beholder til hver avfallstype. Du trenger én til matavfall i grønn pose, én for restavfall inkludert plastemballasje, én for papp og papir, og én for emballasje av glass- og metall. Dersom du lager gode rutiner på dette, og sørger for at glass- og metallemballasjen leveres på ett av våre mange returpunkter, så er egentlig jobben gjort. Og dersom det er noe du er usikker på hvor du skal kaste, kan du enkelt sjekke det på www.sortere.no