Bekreftelse på at fritidsbåt er levert til lovlig mottak – ROAF: Romerike avfallsforedling IKS