Bekreftelse på at fritidsbåt er levert til lovlig mottak

Her finner du skjema for som må fylles ut før du leverer fritidsbåten.

Den som leverer fritidsbåt til lovlig mottak, vil motta kr 1000,- per fritidsbåt. Når båten leveres til mottaket, må man ha med seg dette skjemaet for bekreftelse. Det må leveres ett skjema per båt. Skjemaet skal legges ved søknad for refusjon.

Man søker om refusjon på Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter. Søknader uten eller med ufullstendig utfylt skjema for bekreftelse, vil ikke bli behandlet.