Bestill større beholder for glass- og metallemballasje (kun Aurskog-Høland)

Det er kun i Aurskog-Høland kommune hvor vi har satt ut egen beholder for glass- og metallemballasje. Dette skjemaet gjelder kun for innbyggere som bor i disse kommunene.

Å få større beholder for glass- og metallemballasje er gratis.

140 liter beholder er standard størrelsen som de fleste har.

Bekreft før du går videre:

Du må bekrefte valget over for å fullføre resten av skjemaet.

Bytte av beholder

Ønsker du bytte avfallsbeholder for mat- og restavfall inkl. plast må du ta kontakt med kommunen du bor i. Det påvirker renovasjonsgebyret.

Større beholder for papp, papir og kartong  kan du bestilles gratis via oss i ROAF.

Bestill større papirbeholder - gratis
Jeg vil bestille: *

140 liter (standard)

240 liter

360 liter

Vennligst oppgi navn
Vennligst oppgi gateadresse
Vennligst oppgi postnummer
Vennligst oppgi poststed
Vennligst oppgi kommune
Vennligst oppgi telefonnummer
Vennligst oppgi e-postadresse