Kontaktinformasjon til borettslag/sameie

Vi vil gjerne samarbeide med ditt borettslag/sameie.

 

I noen situasjoner trenger vi direkte kontakt med styret i borettslaget/sameiet for  å informere og ha dialog rundt ulike forhold.

Det hender det oppstår situasjoner som forhindrer oss i å hente avfall. Det kan være en påminnelse om å brøyte snø rundt avfallsbrønnene, feilparkeringer som hindrer renovasjonsbilens fremkomst, endrede hentetider og nye tjenester vi tilbyr.

Vi setter derfor stor pris på om dere kan oppgi deres borettslag/sameies kontaktinformasjon. På den måten kan vi kommunisere direkte med styret og bidra til en enklere hverdag for våre sjåfører og en bedre tjeneste til dere som borettslag/sameie.

Vi ber dere om å fylle ut punktene i feltene under. På forhånd tusen takk og vi ser frem til et godt samarbeid.

Jeg samtykker på vegne av borettslaget/sameiet

Du må bekrefte valget over for å fullføre resten av skjemaet.

Vi kan bistå borettslaget/sameiet

ROAF henter avfall hos dere og sørger videre for trygg og miljøvennlig håndtering.

Vi tilbyr også kildesorteringsutstyr, informasjon, råd og veiledning til borettslag/sameier.

Dette er tjenester som er gratis.

Ta gjerne kontakt;  miljoagent@roaf.no

Fyll ut navn på borettslag/sameie
Adresser må fylles ut
Vennligst oppgi navn styreleder/styremedlem
Vennligst oppgi telefonnummer til kontaktperson
Vennligst oppgi e-postadresse