Søk tøybleietilskudd – ROAF: Romerike avfallsforedling IKS

Søk tøybleietilskudd

Ønsker du tilskudd til tøybleier må du sende inn originale kvitteringer på innkjøp av tøybleier til ROAF. Bilde av disse laster du opp nederst i skjemaet.

Tilskuddet gis som en engangsutbetaling på inntil 2.500 kroner pr. bleiebarn. Foreldre og barn må være bosatt i en av ROAFs kommuner for å få tilskudd. Det må være en av foreldrene til barnet som sender søknad.

Vi behandler alle søknader fortløpende. Ved kjøp av brukte tøybleier må også originale kvitteringer sendes med.

Bekreftelse

Du må bekrefte valget over for å fullføre resten av skjemaet.
Legg ved bilde av kvittering Tillatte filformater: JPG, PNG, GIF. Maks. 5 MB.