ROAFiD

Klippekortløsning og prismodell

Samtidig som ROAFiD, innføres også en helt ny prismodell. Den nye prismodellen skal gjøre besøket hos oss både mer forutsigbart, mer effektivt, og ikke minst rimeligere for deg som innbygger i en av våre eierkommuner. Det knyttes en kvoteordning med 12 klipp per kalenderår til prismodellen. For næringskunder er ting uendret – dere skal fortsette å gjøre det samme som før.

Utropstegn

Viktig å vite

ROAFiD må fremvises ved hvert besøk på gjenvinnings­stasjonen for å få adgang til å betale egenandel på kun kr.100,- per besøk. Ved manglende fremvisning av innbyggerbeviset må man betale næringspris, også ved levering av hageavfall.

Det er ikke lov å låne ut innbyggerbeviset til næringsdrivende eller beboere utenfor en ROAF kommune.