Til hovedinnhold

Fremmede arter og brunsnegler

Oppdatert: 29.09.2020

Vi må sørge for å bevare det naturlige mangfoldet, derfor er det viktig at fremmede arter ikke havner i komposten.

 

lupiner

- Lupeiner har rotknoller med bakterier som endrer jordsmonnet slik at de opprinnelige plantene ikke trives lengre. Fremmede arter bringer også med seg sopp og skadedyr, slik som askeskuddsjuke og brunsnegler.

ROAF lager kompost av alt hageavfall som kommer inn. For å hindre spredning av fremmede arter ønsker vi disse levert på egen plass på gjenvinningsstasjonen.

Hva er fremmede arter?

Fremmede arter, tidligere kalt «svartelista arter», er arter som har kommet til Norge ved hjelp av menneskelig aktivitet, bevisst eller ubevisst, for eksempel gjennom import eller ved flytting av masser. Mange fremmede arter ble brakt til Norge som prydplanter og disse kalles «hagerømlinger» når de sprer seg over hagegjerdet. Ved å overta store arealer og fortrenge det opprinnelige plante- og insektlivet kan fremmede arter være en trussel mot det biologiske mangfoldet i Norge.

Et eksempel er rynkerosen, som danner tette bestander og tar lyset og næringen fra de eksisterende plantene. Lupin er et annet eksempel, denne planten har rotknoller med bakterier som endrer jordsmonnet slik at de opprinnelige plantene ikke trives lengre. Fremmede arter bringer også med seg sopp og skadedyr, slik som askeskuddsjuke og brunsneglen.

Fremmedartslista gir en oversikt over fremmede arter i Norge og hvordan de kan bekjempes: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Hva gjør kan du gjøre?

 • Oppdater deg om fremmede arter og hvilke planter du har i hagen din.
 • Ikke plant de forbudte plantene.
 • Ikke kast hageavfall i naturen.
 • Fjern de fremmede plantene fra hagen din ved å putte de i en tett pose.
 • Lever dem på gjenvinningsstasjonen, men på eget sted. Sjekk med personalet.
 • Gjør det vanskelig for brunskogsnegl å finne mat og overvintringsplass.
 • Rapporter inn fremmede arter på artsobervasjoner.no
 • Legg til rette for naturlige planter og insekter i hagen din.
Brunsnegler

- Husk at brunsnegler ikke skal kastes i matavallet eller restavfallet. Det beste er å grave dem ned i egen hage.

Brunsnegler

Noen er svært plaget med brunsnegler.

Det beste er å grave ned døde brunsnegler i egen hage. Der gjør de best nytte for seg og blir til jord igjen. De kan også leveres til nærmeste gjenvinningsstasjon hvor vi har egne beholdere til dette. OBS! Lørenskog gjenvinningsstasjon tar ikke i mot hageavfall eller brunsnegler.

Brunsneglene skal ikke kastes i restavfallet eller i den grønne matavfallsposen.

Brunsnegler skal ikke kastes i den grønne posen fordi de ikke er mat. Matavfallet til ROAF blir omdannet til biogass og biogjødsel, og denne prosessen blir forstyrret dersom det kastes annet enn mat i den grønne posen. Biogjødselen brukes på matjord.

Sneglene er ikke husholdningsavfall og skal heller ikke legges i restavfallsposen. Kastes sneglene i restavfallet vil de gjøre renovasjonsbilene og ROAFs sorteringsanlegg ekstra grisete, slik at det blir høyere kostnader for renhold og dårligere kvalitet på plasten som sorteres ut i sorteringsanlegget.

Plukk snegler

Håndplukking er den mest effektive måten å begrense sneglebestanden på. Du finner flest snegler om kvelden, natten og morgenen, eller i fuktig vær. Løft på bøtter og krukker og fjern snegler. Du kan legge ut “åte”, f. eks. kålblader, løvetann, katte- eller hundemat (100 g tørrfôr legges i bløt og blandes med 1 kg fuktet hvetekli).

Når du har samlet inn sneglene kan du kutte av hodet av med saks eller spade, eller du samle dem i en bøtte og helle på kokende vann. Døde snegler kan graves ned i egen hage.

Det er også kommet ulike midler på markedet, som man kan bekjempe sneglene med.

Forbudte arter

Forbud fra 2016:

 • Filtarve og sølvarve
 • Hagelupin, jærlupin og sandlupin
 • Hybridslirekne, kjempeslirekne og parkslirekne
 • Kanadagullris og kjempegullris
 • Kjempebjørnekjeks og tromsøpalme
 • Kjempespringfrø
 • Prydstorklokke
 • Rynkerose
 • Sibirbergknapp og gravbergknapp

Forbud fra 2021:

 • Alaskakornell/amerikakornell
 • Alpegullregn og filtgullregn
 • Balsampoppel og berlinerpoppel
 • Blomstermispel, dielsmispel og sprikemispel
 • Grønnpil og skjørpil
 • Høstberberis
Hageavfall - kompost - gammel Hagerømlinger og fremmede arter