Husk at du må måke og strø, så vi får hentet avfallet ditt – ROAF: Romerike avfallsforedling IKS

Husk at du må måke og strø, så vi får hentet avfallet ditt

ROAF kan kun tømme avfallet hvis renovasjonsbilen og sjåføren kommer frem på en trygg og sikker måte. Derfor er det viktig at alle er klar over hva som er sitt ansvar.

Beholdere_måket standplass

Hver og en av våre renovatører tømmer ca 500 beholdere hver dag, derfor er det ekstra viktig at man i vinterhalvåret hjelper til med å tilrettelegge for tømming.

Følgende er ditt ansvar:

 • Det må være god fremkommelighet til avfallsbeholderen
 • Det må være brøytet for snø foran og rundt beholder
 • Det må strøs foran og rundt beholder
 • Det må fjernes snø og is fra topplokk
 • ROAF kan ikke dra beholdere i snø eller over brøytekanter
 • Avfallsbeholderne skal ikke stå lenger unna enn fem meter fra kjørbar vei på tømmedag. Står beholderne lenger unna, må disse trilles frem kvelden før tømming.
 • På tømmedager skal avfallsbeholderen stå med håndtaket ut

For borettslag/sameier

 • Det må være god fremkommelighet til containeren/avfallsbrønnen
 • Det må være brøytet for snø foran og rundt containeren/avfallsbrønnen
 • Det må strøs foran og rundt containeren/avfallsbrønnen
 • Containere/avfallsbrønner må være helt fri for snø, lokk må kunne åpnes av våre renovatører og vi må kunne gå rundt container for å feste vinsj i bakkant

I tillegg skal så klart alt avfall være kildesortert og lagt i riktig beholder. Store gjenstander og spesialavfall skal bringes til gjenvinningsstasjonen. Se kildesorteringsguide for hvor og hvordan ulike avfallstyper skal sorteres

Hva er konsekvensene om du ikke overholder ansvaret ditt?

 • Dersom avfallsbeholderen din ikke er måket frem, har fryst fast eller det er uforsvarlig glatt, vil ikke avfallet bli tømt
 • ROAF vil ikke tømme beholder/container dersom det er fare for renovatøren, fare for skade på renovasjonsbilen, eller privat utstyr som gjerder, privatbiler, garasjer m.mer
 • På store snøfallsdager kan det være vi henter avfallet senere på dagen, eller dagen etter, når veien er måkt og det er forsvarlig å kjøre
 • Det hender vi ikke kan få hentet avfallet, selv om du som innbygger har gjort alt du skal. Det kan være brøyteselskapet hos deg ikke har måkt, en kabel henger over veien ect. Da må dette være ordnet opp i før vi kan tømme avfallet
 • Dersom det går en ekstra uke til du får tømt, er det mulig å sette ut en ekstra gjennomsiktig avfallssekk ved siden av avfallsbeholderen. I denne avfallsekken skal kun poser med restavfall inkl. plastemballasje. Grønne matavfallsposer  skal alltid kastes i beholderen for mat- og restavfall inkl. plastemballasje

Takk for at dere bidrar til en trygg og sikker arbeidshverdag for våre renovatører.

 

Renovasjonsforskrift for din kommune finner du her:

Slipp oss til

Er beholderen lett tilgjengelig får vi tømt den som planlagt, om ikke kan det være vi må la den bli igjen til neste uke.

Les om ROAFs tjenester her