Til hovedinnhold

Konkurranse for å materialgjenvinne mer

Oppdatert: 05.02.2024

Norske avfallsselskap starter et initiativ for å gjøre automatisk sortering av avfall enda mer effektiv. Gjennom Forskningsrådet har ROAF, sammen med fire andre avfallsselskap, fått 10 millioner kroner til anskaffelse og utvikling av nye løsninger for gjenvinning av finstoffet i restavfallet. 

Person som går foran restavfall

Konkurransen, en førkommersiell anskaffelse, vil bli utlyst på Doffin i løpet av våren, men allerede nå kan interesserte melde seg på informasjonsmøte og markedsdialog. Avfallsselskapene har fått ti millioner kroner fra Forskningsrådet, som skal brukes til anskaffelsesprosessen og utvikling av mulige løsninger.

— Vi tror nøkkelen ligger i samarbeid på tvers av miljøer her så vi håper mange kaster seg på allerede nå, sier Rudolf Meissner, som er fagansvarlig for avfallssortering ved IVAR.

Restavfall i ESAR

Nye krav

I den førkommersielle anskaffelsen vil avfallsselskapene, IVAR, ROAF, ØAS, Sesam, og Oslo kommune REG, utfordre markedet på å finne en løsning som kan sortere og materialgjenvinne restavfallet på under 60 millimeter ved ettersorteringsanlegg. Denne delen av restavfallet, som ofte omtales som finstoff, klarer ikke ettersorteringsanleggene å sortere til en kvalitet som kan materialgjenvinnes i dag.

— Det er viktig å få til en løsning på dette fordi lovverket strammer gradvis inn kravene kommunene har til utsortering frem til 2035. De må sortere ut en betydelig høyere andel av restavfallet enn det som gjøres i dag. Dette er også tilfellet i resten av Europa, forklarer Meissner.

Han sier at det også er her potensialet ligger for bedrifter eller forskningsinstitusjoner som utvikler en løsning for finstoffet.

— Vi må alle levere på de nye kravene og det er en lang vei å gå dit så det vil trolig være stor interesse for metoder som kan sortere ut og sende enda mer til materialgjenvinning, fortsetter han.

Les mer og meld interesse www.renewhouseholdwaste.no

Hva er finstoff?

Finstoff er en blanding restavfall i ulike materialer, både plast, matrester, glass og metall. Det dette har til felles at alt er under 60 millimeter. Størrelsen gjør at det smetter unna sortering på anlegget og blir derfor ikke materialgjenvunnet.

Ettersorteringsanlegget

Ettersorteringsanlegget

 

Les mer

Restavfall

 

Les mer

Matavfall

 

Les mer

Sorteringsguider

 

Les mer