Spørsmål og svar om avfall og koronaviruset – ROAF: Romerike avfallsforedling IKS

Spørsmål og svar om avfall og koronaviruset

Vi vet det er mange som lurer på mye i disse koronatider, her er ulike spørsmål og svar om avfallshåndtering.

Spørsmål om renovasjon og henting av avfall hjemme

 

Tømmer dere fortsatt avfallsbeholderne våre? 

 • Avfallsbeholderne vil bli tømt som normalt, etter vanlig plan.
   

Blir det samme tømmetidspunkt? 

 • Vi henter avfall som normalt, til vanlige hentetidspunkter. Men forverrer situasjonen seg, må vi vurdere tiltak.


Vil vi få beskjed hvis tømmetidspunktene endrer seg?

 • Vi vil informere per sms om det blir store endringer i hentetider, men vi oppfordrer alle til å la beholderen stå fremme til vi har vært og hentet.


Hvordan vil vi få beskjed?  

 • Vi vil informere fortløpende på våre nettsider og på Facebook. Vi oppfordrer til å besøke nettsiden roaf.no med jevne mellomrom i denne perioden hvor vi har unntakstilstander.


Hva skal jeg gjøre med alt avfallet mitt?

 • Vi oppfordrer til bedre kildesortering. Er du nøye med å sortere ut alt av matavfall (i grønn poser), glass-og metallemballasje, papp/papir og kartong, klær og tekstiler, vil det gi bedre plass i restavfallsbeholderen din og vi får renere avfallstyper.


Hvordan kan jeg få tak flere grønne poser 

 • Knyt en pose på avfallsbeholderen din så vil renovatør legge igjen en rull ved neste tømming. Hvis du bor i ett borettslag/sameie med fellesløsning, så ta kontakt med styret og de kan sende en henvendelse på mail til ossinfo@roaf.no 


Hvor kan vi få kjøpt ROAF sin ekstra-sekk til restavfall i tilfelle beholderen blir full? 


Vil beholderen for glass- og metallemballasje beholderen bli tømt som vanlig? 

 • Per nå så blir de tømt som vanlig

 

Er det fare tilknyttet til smitte fra avfallet mitt?

 • Det anbefales ingen spesielle tiltak knyttet til avfall fra personer i hjemmekarantene. Men vær påpasselig med å knyte igjen posene og legg lokket på beholderen ordentlig igjen. Ikke sett avfall ved siden av beholder/container.

 

Vi har en felles beholder/container for avfall, hvordan skal avfallet i den håndteres?

 • Alle med fellesløsning skal benytte denne som vanlig. Fint om borettslaget/sameiet kan ta ansvar for å holde berøringspunkter rene. Det er felleseiets interesse å holde berøringspunktene fri for smitte. Vask alltid hender med såpe etter du har kastet avfall.

 

Hvordan er med smittefaren rundt nedgravde løsninger, brønner, containere etc?

 • Ta forholdsregler gitt av myndighetene. Det kan være fornuftig med engangshansker eller annet beskyttelsesutstyr når man skal ta på gjenstander som mange andre har tatt på. forskning.no har publisert en sak om hvordan viruset overlever på ulike overflater.
 • Vi minner om at det er ekstra viktig å vaske hendene godt med såpe og vann i disse tider

Kan jeg sette ekstra papp/papir ved siden av beholderen siden jeg ikke kan levere det på gjenvinningsstasjonen?

 • I disse tider kan man ikke sette ekstra papir ved siden av beholder. Det er av hensyn til våre renovatører slik at de ikke utsettes for nærkontakt med avfallet.

 

Spørsmål om gjenvinningsstasjonene

 

Er alle gjenvinningsstasjonene stengt? 

 • Alle ROAF sine gjenvinningsstasjoner er stengt. Dvs Skedsmo, Aurskog- Høland, Lørenskog, Nittedal, Gjerdrum, Sørum, Fet og Enebakk. Vil åpne igjen så fort anbefalingen om smittehindring opphører, vi vurderer dette fortløpende.


Hvorfor er gjenvinningsstasjonene stengt? 

 • Vi følger Folkehelseinstituttets anbefalinger om smittvern. I tillegg må vi prioritere kjernevirksomheten vår, innsamling og behandling av husholdningsavfall, og derav har vi omdisisponert mannskap for å ivareta de mest samfunnskritisk funksjonene våre.


Er det ingenting vi kan kaste på gjenvinningsstasjonene? 

 • Alle våre gjenvinningsstasjoner er stengt og har dermed ikke mulighet til å ta imot noen typer avfall.

Kan jeg lever hageavfall?

 • Hageavfallsmottaket er en del av gjenvinningsstasjonen og er derfor også stengt. Det er ikke mulig å levere hageavfall av samme grunner som gjenvinningsstasjonen er stengt.

Kan jeg sette igjen avfall som skulle vært levert til gjenvinnigsstasjonen noe sted?

 • Du kan ikke hensette avfall noe sted. Vi oppfordrer til å oppbevare stort avfall hjemme til vi åpner igjen.
   

Kommer miljøbilen til å kjøre? 

 • Miljøbilen er innstilt og vi vil ikke kjøre som tidligere informert om


Når åpner dere gjenvinningsstasjonene igjen? 

 • Vi følger Folkehelseinstituttets anbefalinger og vil åpne igjen så fort anbefalingen om smittehindring opphører.

 

Spørsmål om drift og andre prekære forhold

 

Er sentralbordet åpent? 

 • Sentralbordet er åpent hverdager fra kl 08:00 – 15:45 (men stengt kl 11:00-11:30)


Hva skjer om renovatørene blir syke eller havner i karantene? 

 • Vi arbeider kontinuerlig med tiltak og løsninger for å kunne være beredt på ulike scenarier, og et av tiltakene er opplæring av ekstra mannskap. Å opprettholde renovasjonstjenesten, og avfallsbehandlingen, er en av våre viktigste oppgaver som vi prioriterer å opprettholde. 


Samarbeider dere med andre avfallsselskaper for å opprettholde tjenesten?
 

 •  Vi har dialog med andre renovasjonsselskaper, men vi sliter alle med de samme utfordringene, nemlig bemanning.  Vi kan derfor ikke forvente å få hjelp av andre aktører når det gjelder å hente inn avfall.


Hva skjer om dere må stenge ettersorteringsanlegget? 

 • Vi har en avtale med en privat aktør som vil håndtere avfallet for oss om vi i en periode ikke vil klarer å håndtere avfallsorteringen selv.


Hvordan vil dere håndtere at det blir mye mer husholdningsavfall nå som alle er hjemme?

 • Vi skal gjøre alt vi kan for å samle inn alt avfall, men det er veldig viktig at alle tar ansvar for eget avfall og kildesorterer så godt som mulig. Da unngår vi overfylte restavfallsbeholdere, og avfallet blir fordelt på de ulike beholderne og returpunktene, som for eksempel: Beholdere til tekstil, beholdere til glass- og metallemballasje og miljøstasjoner på butikker hvor man kan kaste bla lyspærer og batterier.
restavfall og korona

restavfall og korona

Viktig:

 • Alle gjenvinningsstasjoner er stengt
 • Hageavfallsmottak er stengt
 • Miljøbilen er innstilt
 • Vi henter avfall som normalt

NB!
God kildesortering gir bedre plass i restavfallsbeholderen!

Avfallshåndtering under Koronapandemien