Bevis på at vi tar samfunnsansvar – ROAF: Romerike avfallsforedling IKS

Bevis på at vi tar samfunnsansvar

ROAF har vært sertifisert i samfunnsansvar i 1,5 år, men nå har vi tatt et ytterligere steg og kommet oss opp på nivå 4. Vi er stolte av hva vi får til, og  hvordan vi tar på alvor vårt ansvar når det gjelder samfunn og miljø.

ROAF har et omfattende ansvar for å forvalte ressursene i avfallet på en forsvarlig måte. Vi arbeider kontinuerlig for å minske det økologiske fotavtrykket fra vår drift, og tar hensyn til miljøet i alt vi gjør.

Samfunnsansvar er integrert i vår visjon og virksomhetsstrategi. Å vise ansvarlighet for en bærekraftig utvikling gjelder for hver enkelt ansatt i ROAF, og implementeres på alle nivåer i organisasjonen. Vi baserer vårt samfunnsansvar på kunnskap og fakta, og vårt mål er at samfunnsansvar gjenspeiles i all aktivitet og de beslutninger som tas.

Som sertifiseringen sier: Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) er funnet å være i overenstemmelse med standarden
CSR Performance Ladder: Nivå 4

Dette sertifikatet er gyldig for følgende områder/tjenester:
Å styre utviklingen og implementeringen av CSR-retningslinjer
All egenaktivitet og tjenester i Romerike Avfallsforedling

 • Innsamling av husholdningsavfall i eierkommuner
 • Mottak av avfall og farlig avfall på ROAF’s 8 gjenvinningsstasjoner
 • Sortering av matavfall, plast, metall, papir og brennbart avfall i ettersorteringsanlegg
 • Sortering av grovavfall
 • Kompostering av hageavfall
 • Mellomlagring og kverning av utsorterte avfallstyper
 • Deponering av avfall på Bøler avfallsdeponi
 • Miljøovervåking
Samfunnsansvar sertifikat

Vi er sertifiserte

 • ISO 9001:2015 Kvalitet
 • ISO 14001:2015 Miljø
 • ISO 50001 Energiledelse
 • CSR Performance Ladder Nivå 4 (Samfunnsansvar).
Årsrapporter og dokumenter