Feilsortering kan medføre at vi ikke tar med avfallet ditt – ROAF: Romerike avfallsforedling IKS

Feilsortering kan medføre at vi ikke tar med avfallet ditt

Alt for mange misbruker avfallsbeholderne sine til å kaste alt mulig oppi én beholder/container. Det er jo enkelt, og noen gjør det i beste mening, men slik kan vi ikke ha det!

Vi må alle ta i et tak for at dette skal bli riktig, og for at vi skal klare å ta vare på de viktige ressursene i avfallet.

Avfall som vi henter hjemme hos deg (husholdningsavfall), er avfall som «skapes (inne) ved kjøkkenbenken». Husholdningsavfallet skal kildesorteres, og store/tunge gjenstander skal leveres forhåndssortert i gjennomsiktige avfallssekker til gjenvinningsstasjonen. Der skal det kastes i riktig container, avhengig av materialet det er laget av. Spør en kundeveileder hvis du er usikker på hvor noe skal, de hjelper deg gjerne.

ikkehentet tag på beholder

Gul lapp på beholder din?

Har du fått en gul lapp på avfallsbeholderen som forteller at vi ikke har hentet avfallet ditt?

Det viser seg at alt for mange sorterer feil. Hele 55% av alt avfall vi henter inn er feilsortert. Vi må derfor bli strengere på grove feilsorteringer.

Av hensyn til våre renovatører og deres arbeidshverdag, ønsker vi også en strengere håndhevelse av de reglene som allerede er satt. Om våre ansatte bruker 10 sekunder mer per beholder enn estimert, forplanter det seg til å bli over en time overtid på ruten. Er ikke avfallsbeholderen lett tilgjengelig, får vi ikke mulighet til å hente den.

Du kan lese mer om dette her

Eksempler på typiske feilsorteringer vi ser mye av i restavfallsbeholderne er:

Dette skal levers til gjenvinningsstasjonen:

 • Store og tunge ting, som stekepanner, kasseroller, bilbatterier etc.
 • Byggavfall etter oppussing. Skal leveres til en gjenvinningsstasjon. Ofte er mye av dette farlig avfall også.
 • Ødelagte møbler og interiørartikler. Skal leveres på gjenvinningsstasjonen.
 • Farlig avfall, som maling, lakk, lim, hårspray, innsektsmidler etc. Skal leveres til gjenvinningsstasjonen.
 • Papp, papir og kartong. Skal kastes i egen beholder/container for dette. Større mengder kan leveres på gjenvinningsstasjonen.

Følgende kan også levers i butikk/utsalgssted

 • Elektriske artikler, som ødelagte radioer, klokker, hårfønere etc. (kan også levers til forhandler).
 • Panteflasker, skal til butikken.
 • Batterier, skal leveres tilbake til butikken eller på gjenvinningsstasjonen.

Dette skal levers til returpunker

 • Glass- og metallemballasje, skal leveres til et returpunkt.
 • Klær og tekstiler. Skal leveres til tekstilgjenvinning, som UFF/Fretex. Gjelder også det som er slitt/hullete.

Denne type feilsortering kan medføre at vi ikke tar med avfallet ditt. 

madrass i rest treverk i rest Skuffer i container Glass og metall i rest motor i rest takheller i rest

Husholdningsavfall vi henter hjemme hos deg er:

Matavfall

 • Alt matavfall skal i grønn pose – alltid!
 • Eksempler på matavfall er skrell, skrotter, bein, kaffegrut, teposer, tilgriset husholdningspapir og matrester generelt.
 • Knyt posen med dobbel knute
 • Ikke overfyll posene (matavfall veier mye)
 • Grønne matavfallsposer kastes i beholder/container for mat- og restavfall inkl. plast

Plastemballasje

 • All type plastemballasje skylles og kastes i restavfallsposen (bruk en vanlig bærepose)
 • Vi sorterer plastemballasjen for deg. I ettersorteringsanlegget skilles plasten fra restavfallet ved hjelp av maskiner.

Restavfall

 • Avfallet som blir igjen etter at alt annet er sortert er restavfall.
 • Typiske eksempler er bleier, avskårne blomster, snus/sneiper.
 • Restavfall skal legges i vanlige handleposer, ikke bruk sorte avfallssekker.
 • Posene knytes med dobbelt knute.

Papp, papir og kartong

 • Skal i egen beholder/container
 • Skal legges løst i beholder/container, ikke puttes oppi (plast)poser.

Til returpunkt for glass- og metallemballasje skal du levere:

Emballasje av glass

 • Glassemballasje brukt til mat
 • Eks. syltetøyglass, sennepsglass, tacosausglass osv
 • Alt slikt glass skal levers til returpunkt

Emballasje av metall

 • Metallemballasje som bruks til mat
 • Eks. hermetikk, leverposteibokser, maisbokser, kaviartuber, aluminiumsformer, aluminiumspapir, telys-kapsler i metall etc.
 • All metallemballasje levers til returpunkt

Typiske feil

 • Store ting som ikke får plass i beholderen, skal ikke oppi.
 • Elektriske ødelagte ting, de skal fraktes til gjenvinningsstasjonen eller el-butikken
 • Glass og metallemballasje, skal til returpunkt
 • Batterier, skal til innsamling på butikken eller gjenvinningsstasjonen
 • Panteflasker, skal til butikken
 • Byggavfall etter oppussing, skal til en gjenvinningsstasjon. Ofte er mye av dette farlig avfall også.
 • Rester av møbler, skal levers på gjenvinningsstasjonen

Denne type feilsortering kan medføre at vi ikke tar med avfallet ditt. 

Hvorfor har vi ikke tømt avfallsbeholderen din?