Helligdager og henting av avfall – ROAF: Romerike avfallsforedling IKS

Helligdager og henting av avfall

Helligdager gjør at vi må hente avfallet ditt på andre dager enn vanlig.

Vi henter ikke avfall på helligdager blant annet grunnet helligdagsfreden.

Vi i ROAF bruker en arbeidsuke på å tømme alle beholdere på Nedre Romerike. Det er ca 60 000 beholdere i uka, 240 000 i mnd. En arbeidsuke for våre renovatører innebærer faste ruter per dag. En dag kjører for eksempel bilen nedre del av Rælingen, neste dag kan den kjøre øvre. I løpet av en arbeidsuke har våre renovasjonsbiler vært innom alle husholdningene på Nedre Romerike. Mandag begynner samme prosessen med de samme rutene. (det er noen unntak, men rytmen er omtrent det samme uke for uke.)

Det betyr at i en uke med helligdager må vi hente avfall på kun fire dager, mot normalt fem. Dette medfører at vi må bruke ekstra tid hver dag for å få utført denne tjenesten. Når slike uker kommer, så blir det derfor endring for flere av våre innbyggere, men vi kommer og henter avfallet ditt.

I MinRenovasjon-appen og her på nettsiden opplyser vi om første mulige dag for at vi kommer. Det kan være vi ikke rekker deg denne dagen, men da kommer vi senere. La beholderen stå fremme til den er tømt.

Vi kommer og henter

I mai er det mange helligdager vi ikke kan kjøre og hente avfall. Hos mange blir derfor avfallet hentet andre dager enn normalt. Sett ut avfallsbeholderen din mandag og la beholderen stå til vi har vært og tømt.

I MinRenovasjon-appen og her på nettsiden opplyser vi om første mulige dag for at vi kommer.