Ombruk på rådhuset – ROAF: Romerike avfallsforedling IKS

Ombruk på rådhuset

Miljøet stod i fokus da ordføreren trengte ny stumtjener til formannskapssalen på rådhuset.

ROAF overrekker stumtjener

På et formanskapsmøte i Skedsmo kommune tidligere i vinter kom det frem at representantene trengte et sted å henge av seg yttertøyet når de ankom rådhuset for møter. I stedet for å kjøpe en ny, ble ROAF kontaktet for å se om de kunne skaffe en brukt.

 

Stumtjener i gave

Skatter på gjenvinningsstasjonen

Gjennom deler av vinteren holdt aktive ansatte på Skedsmo gjenvinningsstasjon utkikk etter en stumtjener som noen skulle kvitte seg med. Da det dukket opp en som var flott nok, tok ROAF den til side, vasket den og gjorde den klar for rådhuset.

«Det er viktig at man tenker alternativt når man skal anskaffe seg nye ting. Det er unødvendig å kjøpe nytt når man kan kjøpe noe som er brukt. På den måten spares miljøet for avfall og sørger for at ting får lengre levetid.» Forteller kommunikasjonssjef i ROAF Line Malmo. I ROAF har vi alltid hatt høye mål for hvordan vi kan bli enda bedre til å utnytte ressursene fra avfallet, så når denne sjansen kom, kastet vi oss rundt og hjalp til, fortsetter hun entusiastisk.

kort på stumtjener

Vi kan alle starte i det små

Vi må ta bedre vare på ressursene våre, bekrefter ordfører Ole Jacob Flæten. ideen om å anskaffe en brukt stumtjener i stedet for å kjøpe ny, syntes jeg var et flott miljøinitiativ. Vi må starte med oss selv og starte i det små, så vil miljøhandlinger til slutt bli et naturlig valg.

Ordfører Ole Jacob Flæten

Ombruksfakta:

  • Eu har krav om at 65% av alt avfall skal materialgjenvinnes eller ombrukes
  • Å bruke ting om igjen i stedet for å materialgjenvinne er høyere oppe på avfallspyramiden og høyere oppe på ambisjonsnivået
  • Mange aktører sørger for ombruk av ting og klær, blant annet har fretex, finn, tise, samt ikea, for å nevne noen, ombruk på agendaen.
  • På alle ROAFs gjenvinningsstasjoner kan man levere og hente ut brukte ting.