Teleløsningen stopper renovasjonsbilen – ROAF: Romerike avfallsforedling IKS

Teleløsningen stopper renovasjonsbilen

Våren kommer for fullt og teleløsningen påvirker veiene og fremkommeligheten og gir ekstra utfordringer for våre renovatører.

Vinteren har vært lang og snødekt. Veiene har vært gjennom mange lag med snø, is og komprimering. Nå er våren i full anmarsj og det medfører at en del mindre veier ikke kan kjøres på under teleløsning.

Veier som er i svak forfatning kan føre til at renovasjonsbilen detter igjennom eller kan skli ut. Bilen synker på selve veien og veiskulderen kan lett kjøres ned. Dette kan medføre skade på bilen og sjåføren, i tillegg til at veien blir ytterligere skadet om man kjører videre.

-Dette kan derfor påvirke utførelsen av vår renovasjonstjeneste.

Våre sjåfører vil i hvert tilfelle vurdere hvorvidt han mener det er forsvarlig å kjøre videre på veien. Om han anser det for vanskelig å fullføre kan vi ikke komme frem til alle adresser for å få hentet avfall den dagen.

Velkommen våren

Det er tid for rydding i boder og hager.

Stort avfall skal bringes til gjenvinningsstasjonen.

Åpningstidene ser du her:

Gjenvinningsstasjoner