image for illustration
Til hovedinnhold

Matavfall i egen beholder -testprosjekt

I februar 2020, starter vi opp et pilotprosjekt på et lite område i Gjerdrum kommune. De utvalgte adressene vil få utplassert en egen separat matavfallsbeholder, hvor de skal kaste de grønne posene med matavfall.

avfallspose i grønn på blå

avfallspose i grønn på blå

Adressene i testprosjektet får satt ut den nye beholderen i uke 7. I den nye beholderen skal man kun kaste grønne matavfallsposer (ikke vanlig restavfall). De som har avfallsbrønner i dag, vil få tydelig merket brønnen som skal benyttes til de grønne matavfallsposene. Det er ikke mulig å reservere seg fra å være en del av prosjektet.

Grunnet COVID-19 har prosjektet blitt utvidet, og vil vare til over sommeren.

Vil innbyggerne bli flinkere?

Bakgrunnen for dette pilotprosjektet er at vi trenger å utrede hvorvidt en separat beholder til matavfall vil få positiv effekt på materialgjenvinningsgraden. Per i dag kastes nesten 60 % av matavfallet i restavfallsposen, fremfor i grønn pose. En gjennomsnittsinnbygger på Nedre Romerike kaster årlig totalt 88 kg matavfall, hvorav 52 kilo kastes feil. Derfor er potensialet stort. Vi ser at kommuner som har egen separat beholder til matavfall har markant bedre sorteringsgrad enn vi på Romerike har.

Matavfall som kastes i grønn pose går til produksjon av miljøvennlig biogass og biogjødsel, mens det som havner i restavfallet går til forbrenning. Vil innbyggerne bli mer bevist når de må kaste matavfallposen i egen beholder? Vil de derav øke kildesorteringsinnsatsen? Vi vet i hvert fall at det er stort potensiale å få utnyttet mer av matavfallet.

Vi sa vi ville utføre plukkanalyser før, under og etter prosjektet for å måle resultatene, og for å kartlegge grundig før eventuell innføring av separat beholder til matavfall til alle husstander på Nedre Romerike. Grunnet coronapandemien har vi ikke kunne gjennomføre plukkanalyser som planlagt, og derfor ikke fått analysert avfallet.

matavfall i kurv

Praktisk informasjon

  • Beholder for restavfall inkl. plastemballasje, tømmes som i dag
  • Beholder for papp, papir og kartong, tømmes som i dag
  • Beholder for matavfall i grønn pose, tømmes samme dag som restavfall, men annenhver uke (oddetallsuker)

Etter endt prosjekt, i slutten av mai, vil ROAF hente inn alle beholdere for matavfall, og dere skal fortsette som før, å kaste matavfall i grønne poser, i samme beholder som restavfall inkl. plastemballasje.

Etter endt testperiode vil matavfallsbeholderne bli hentet inn igjen, og berørte innbyggere går tilbake til ordinær ordning med kun to avfallsbeholdere, hvor grønne poser med matavfall kastes i restavfallsbeholderen.

Testprosjekt

  • Beholder for restavfall inkl. plastemballasje, tømmes som i dag
  • Beholder for papp, papir og kartong, tømmes som i dag
  • Beholder for matavfall i grønn pose, tømmes samme dag som restavfall, men annenhver uke (oddetallsuker)
  • Det er ikke mulig å reservere seg fra å være en del av prosjektet.

Etter endt prosjekt blir beholderne samlet inn igjen.

Spørsmål om prosjektet kan rettes til:

keh@roaf.no