Henvendelse om feil ved renovasjon

Dette skjema skal fylles ut av kundebehandler i kommunen.

Jeg bekrefter at jeg fyller ut dette skjema på vegne av kommunen

Du må bekrefte valget over for å fullføre resten av skjemaet.
Vennligst oppgi kommune
Vennligst oppgi telefonnummer

Informasjon om kunden

Vennligst oppgi navn
Vennligst oppgi gateadresse
Vennligst oppgi postnummer
Vennligst oppgi poststed
Vennligst oppgi navn på borettslag/sameie
Henvendelsen gjelder