Til hovedinnhold

Henteordning tekstiler

Innen 2025 er alle kommuner pålagt å ha en innsamlingsordning for tekstiler, klær og sko. Sammen med alle innsamlerne; Fretex, UFF, Kirkens Bymisjon, Røde Kors, Fileks, NLM Miljø og Norge Gir, skal ROAF sammen med fem andre kommuner og avfallsselskaper teste ut ulike løsninger for sortering og levering av tekstiler. Alle løsningene omfatter innsamling av både brukbare og ødelagte tekstiler.

Prøveprosjektet skal registrere mengder og analysere kvaliteten på de innsamlede tekstilene i hvert område. I tillegg skal prosjektet kartlegge hva innbyggerne synes om den nye ordningen. Dette skal danne grunnlag for anbefalinger om fremtidige løsninger for hele Norge.

Samler inn både brukbare og ødelagte tekstiler, klær og sko

Hvert år kaster hver av oss om lag ti kilo med tekstiler, klær og sko i restavfallet (Miljødirektoratet 2021). Mesteparten av det vi kaster, kunne vært brukt om igjen eller brukt i nye produkter. For å finne de beste løsningene for tekstilinnsamling, er ROAF med i et nasjonalt prøveprosjekt som tester ulike måter å sortere og samle inn brukte tekstiler på. I perioden mars–juni tester ROAF en henteordning for tekstiler, klær og sko i Lørenskog. Innbyggerne skal sortere brukbare og ødelagte tekstiler, klær og sko i gjennomsiktig plastsekk.

Tekstilene vi samler inn leveres til UFF. UFF sørger videre for at dine klær, sko og tekstiler går til ombruk, materialgjenvinning eller energigjenvinning.

Masse klær

Innhenting

Innbyggere i området Røykås til Tistilåsen setter ut plastsekken med tekstiler ved avfallsbeholderen dagen før det hentes. For innbyggere rundt Skårersletta har Miljøbilen en fast henterute hver fjerde uke.

Miljøbilen kjører i området rundt Skårersletta og tar i mot tekstiler:

 • Tirsdag 7.mars

Skårersletta 80, kl.16:30-17:15
Rema 1000 Skårer, kl.17:20-18:05
Rolvsrud barnehage/ ved varemottak til Rolvsrud hjem, kl.18:10-18:55

 • Tirsdag 18.april

Skårersletta 80, kl.16:30-17:15
Rema 1000 Skårer, kl.17:20-18:05
Rolvsrud barnehage/ ved varemottak til Rolvsrud hjem, kl.18:10-18:55

 • Tirsdag 9.mai

Skårersletta 80, kl.16:30-17:15
Rema 1000 Skårer, kl.17:20-18:05
Rolvsrud barnehage/ ved varemottak til Rolvsrud hjem, kl.18:10-18:55

 • Tirsdag 6.juni

Skårersletta 80, kl.16:30-17:15
Rema 1000 Skårer, kl.17:20-18:05
Rolvsrud barnehage/ ved varemottak til Rolvsrud hjem, kl.18:10-18:55

ROAF henter tekstiler i området Røykås-Tistilåsen:

 • Torsdag 9.mars
 • Torsdag 13.april
 • Torsdag 11.mai
 • Torsdag 8.juni

Slik gjør du det:

 • Bruk gjennomsiktig plastsekk eller en bærepose til å samle opp tekstilene du vil levere. Merk gjerne posen med «tekstiler».
 • I sekken legger du både tekstiler, klær og sko som kan brukes om igjen, og ødelagte tekstiler, klær og sko. Tekstilene må rene og tørre.
 • Legg sko i en egen pose før du legger dem i sekken.
 • Husk å knyte sekkene med dobbel knute før du setter dem ut/leverer til et hentepunkt. Det er viktig at tekstilene i sekkene ikke blir våte.

Innhenting av tekstiler hjemme på adresser i området Røykås-Tistilåsen:

 • På hentedag settes sekken ved siden av avfallsbeholder, godt synlig fra veien.

Levering av tekstiler for innbyggere som bor rundt Skårersletta: 

 • Miljøbilen stopper ved faste plasser og tar imot tekstiler som blir levert.

Hvorfor gjør vi dette?

Innen 2025 er alle kommuner pålagt å ha en innsamlingsordning for tekstiler, klær og sko. Sammen med alle innsamlerne; Fretex, UFF, Kirkens Bymisjon, Røde Kors, Fileks, NLM Miljø og Norge Gir, skal ROAF sammen med fem andre kommuner og avfallsselskaper teste ut ulike løsninger for sortering og levering av tekstiler. Alle løsningene omfatter innsamling av både brukbare og ødelagte tekstiler.